Lobbypanel met Mark van den Anker over het minimumuurloon, de Lelylijn en Schiphol

Op 8 februari 2023 nam onze co-CEO Mark van den Anker opnieuw plaats bij het BNR Lobbypanel. Het BNR Lobbypanel is een wekelijkse radioprogramma/podcast waarbij experts uit het veld de belangrijkste lobbyontwikkelingen doornemen.

Zoals altijd kwamen eerst de eigen lobbyprojecten ter sprake. Mark vertelde dat Wepublic momenteel de Bijenstichting pro bono ondersteunt met een lobby om de positie van de (wilde) bij in Nederland te verbeteren. En met succes: de Tweede Kamer nam recent een motie aan die de minister verzocht om een plan van aanpak te maken om de wilde bij te beschermen. Daarna werd gesproken over de mogelijke fusie van GroenLinks en de PvdA. Mark vroeg zich af of de stemming nog steeds zo gezellig zal zijn na de Provinciale Statenverkiezingen. Een fusie zou wel ten goede komen aan de debatkwaliteit als tegenbeweging voor de politieke versnippering.

Het Lobbypanel besprak vervolgens de invoering van het minimumuurloon. Twintig brancheverenigingen hebben met een petitie bij de Eerste Kamer hun zorgen geuit over de invoering van het minimumuurloon. Daarover vertelde Mark dat de Eerste Kamer, in tegenstelling tot vroeger, tegenwoordig best een goede plek is om de impact van een wetsvoorstel te verduidelijken. Tegelijkertijd wees Mark er wel op dat het wetsvoorstel een hele grote meerderheid in de Tweede Kamer had en dat de brancheverenigingen eigenlijk te laat zijn.

Mark: “Als je het standaard lobbyboekje erbij pakt dan zou je worden afgeraden om nog naar de Eerste Kamer te gaan als je iets voor elkaar wil krijgen. Helaas is het wel zo dat de Eerste Kamer op dit moment dé plek is om te lobbyen in Nederland, want daar is tijd en aandacht voor de impact van wetsvoorstellen.”

Daarnaast kwam de Lelylijn ter sprake in het Lobbypanel. De start van het participatietraject is een nieuwe stap in een lobby die al decennia duurt. Mark wees hierbij op de uitdagingen van de noordelijke provincies om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied te bewaken. Volgens Mark is de Lelylijn één van de puzzelstukjes om ervoor te zorgen dat het in Noord-Nederland prettig wonen blijft. Daarnaast sluit de Lelylijn volgens Mark goed aan op de bredere maatschappelijke uitdagingen, zoals wonen en natuur.

Ten slotte besprak het Lobbypanel ook de situatie op Schiphol, waar werd gewaarschuwd voor nieuwe vluchtschrappingen door de aanhoudende problemen bij de bagageafhandelaars. Volgens Schiphol heeft dat te maken met de lonen bij de bagageafhandelaars, iets waar de luchthaven zelf niet over gaat. Mark snapte deze waarschuwing wel en zei dat Schiphol hiermee twee lobby’s tegelijk voert om de verwachtingen te managen. Hij hoopt dat dit alles niet ten koste gaat van de maatschappelijke reputatie van de nationale luchthaven.

Mark: “De volgende lobby is al ingezet: Schiphol gaat zich hardmaken om het aantal afhandelaars te beperken op Schiphol. Ze voeren nu twee lobby’s tegelijkertijd: aan de ene kant druk op de afhandelaars om de lonen te verhogen en laten zien dat het niet aan Schiphol ligt; en richting de toekomst zorgen dat er minder afhandelaars zijn.”

De hele uitzending is hier terug te luisteren.

Heeft u ook behoefte aan kritisch advies? Of heeft u een vraag aan Mark? U kunt contact opnemen met Mark van den Anker.