Lobbypanel met Mark van den Anker over brandbrieven en andere lobbymomenten

Mark van den Anker, schoof 25 januari 2023 opnieuw aan bij het BNR Lobbypanel. Samen met het hoofd belangenbehartiging Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) Tristan Bons en presentator Thomas van Zijl zijn de opvallende lobbymomenten van de voorgaande week doorgenomen.

Een lobby waar Mark zich momenteel hard voor maakt is de toegang tot de basisregistratie personen voor banken en notarissen. De banken en notarissen willen toegang tot deze gegevens om te kunnen controleren of mensen zijn wie ze zeggen te zijn en wonen waar ze zeggen te wonen. Het kabinet had toegezegd dit te regelen maar staatssecretaris Van Huffelen heeft geschreven dat ze toch onvoldoende noodzaak ziet om banken deze toegang te geven. Dit leidt er volgens Mark toe dat mensen nu onnodig lang moeten wachten op een rekening en het bestrijden van witwassen bemoeilijkt wordt. De hoge ambities in de aanpak van witwassen en marktwerking in de bancaire sector worden nu gefrustreerd, maar Mark verwacht dit in een goed gesprek op de ministeries opgelost kan worden.

Tristan Bons uit de ontevredenheid van makelaars die vrezen dat taxaties niet langer goed worden uitgevoerd door de nieuwe desktop taxatie.

Mark van den Anker: “Dit is een voorbeeld van een lobby waarbij er een rookgordijn door het vroegere ambacht wordt opgeworpen, namelijk de makelarij die zichzelf beschermt. (..) Wat ik van de makelaars mis; Hoe ga je zorgen dat je van meerwaarde bent?”

Het lobbypanel bespreekt verder een uitgelekte brandbrief van de luchtvaartsector waarin wordt gewaarschuwd dat het nationale co2-plafond een slecht plan is. Over de vorm verklaart Mark dat een brandbrief zelden werkt, en het lekken van stukken al helemaal niet. Ook op de inhoud is Mark kritisch. De luchtvaart kan nog veel doen om te verduurzamen, zo kan er gemakkelijk 10% uitstoot bespaard worden door elektronische taxibots in te zetten die nu nog stilstaan.

Ook komt de zware lobby van Boskalis-topman Berdowski tegen de IMVO-wetgeving aan bod. De lobby heeft in ieder geval bereikt dat veel Tweede Kamerleden ineens bij Boskalis op bezoek willen. Mark koppelt dit aan het teruggelopen enthousiasme van Kamerleden voor werkbezoeken. De werkbezoeken die plaatsvinden zijn vaak juist op de plekken waar de politici het al mee eens zijn. Hierdoor zijn Kamerleden volgens Mark minder goed instaat om een goede belangenafweging te maken.

Tot slot komt het lobbyregister opnieuw ter sprake. Volgens Mark is niemand daarop tegen, maar is het vooral van belang dat Kamerleden zelf transparant zijn met wie ze wel en niet praten, welke informatie ze hebben opgehaald, en welke afweging ze daarin maken.

Mark van den Anker: “We moeten laten zien dat lobby niet zo spannend is, er hangt geen gordijn voor, geen gesprekken achter gesloten deuren, dit zijn allemaal openbare transparante dingen. Zorg dat je allemaal je steentje daaraan bijdraagt.”

De hele uitzending is hier terug te luisteren.

Heeft u ook behoefte aan kritisch advies? Of heeft u een vraag aan Mark? U kunt contact opnemen met Mark van den Anker.