It’s not (just) the economy stupid, it’s also about welfare

Aangekomen in Washington D.C. stonden twee grote instituties op het programma: het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Instellingen die iedereen in Nederland wel kent, maar wat doen ze eigenlijk? Een interessante eye opener kwam tijdens ons gesprek met Frank Heemskerk (executive director bij de Wereldbank), die aangaf dat de Wereldbank een enorme hoeveelheid (onafhankelijke) informatie bevat waar vanuit Nederland, en de Nederlandse politiek, nog veel meer gebruik van gemaakt kan worden. Daar bovenop kunnen bedrijven ook nog eens veilig en verantwoord geld lenen van de Wereldbank om business in ontwikkelingslanden op te zetten; interessant voor bedrijven als FrieslandCampina, Shell, Philips, Ahold en vele andere Nederlandse bedrijven. Ze hebben zelfs een venture capital fund om new business development in opkomende economieën te stimuleren.
Na de politieke speeltuin in Philadelphia was het even een diepe duik in de globale trends van het IMF en de Wereldbank. Robotisering, smart cities, demografische ontwikkelingen en verstedelijking zijn een aantal grote trends van vandaag de dag die wereldwijd plaatsvinden en impact op ons dagelijks leven in de toekomst zullen hebben. Daarvoor is het nodig dat zowel de overheid als het bedrijfsleven goed kijken welke kansen en risico’s deze ontwikkelingen met zich meebrengen en wat voor beleid daarvoor nodig is. Daarbij blijkt dat het niet langer meer primair gaat om verdere economische groei, maar verbetering van welzijn.
Internationale ontwikkelingen
Veel van de krantenkoppen die wij dagelijks zien, zijn een vertaling van deze megatrends. De vraag is wat zij gaan betekenen voor de geopolitiek, de nationale politiek en onze welvaart en veiligheid.
En daarmee ook voor onze klanten. Denk aan de vluchtelingenstroom richting Europa, de recente ontwikkelingen in Turkije, de gespannen verhoudingen tussen Rusland en het Westen, de Brexit en de positionering van China in Azië. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen op de korte en de lange termijn voor de stabiliteit van de wereldeconomie en daarmee ook de Nederlandse economie.
Nederland als voorbeeld voor Smart Cities
Bij de Wereldbank hebben we uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden en kansen die Smart Cities kunnen bieden om steden aantrekkelijker te maken om te wonen en werken, maar ook om daarmee de steden verder te verduurzamen. Goede voorbeelden uit Nederland voor de Wereldbank zijn de internetdichtheid in het land, Amsterdam als smart city en slimme en innovatieve projecten met straatverlichting en energie. Voor Nederlandse bedrijven liggen daar mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren in de projecten waar de Wereldbank wereldwijd mee werkt.
Vluchtelingenproblematiek als een kans?
De Wereldbank doet uitgebreid onderzoek naar de demografische ontwikkelingen wereldwijd. Duidelijk is dat de vergrijzing van Europa en ook Nederland grote impact heeft voor de samenleving.
Tegelijkertijd ziet de Wereldbank dit juist ook als een grote kans. Het betekent wel dat landen als Nederland de focus zullen moeten verleggen van louter economische oplossingen naar meer aandacht op welzijn. De vergrijzing van de samenleving heeft consequenties voor het werkende deel van de bevolking ten opzichte van diegenen die niet werken. Immigratie op grote schaal, zoals die op dit moment in ons land plaatsvindt, is volgens de Wereldbank ook een kans wanneer die goed gekanaliseerd wordt. De komst van een jonge generatie immigranten kan zorgen dat de vergrijzing geen bedreiging is voor het land. Technologische bedrijven als Philips, ASML of de Technische Universiteiten kunnen kansen pakken door technologisch (hoog)geschoolde immigranten aan zich te binden.
Impact van robotisering
De toenemende robotisering van de samenleving en de industrie heeft grote impact op de wereldwijde ontwikkeling en het dagelijks leven van mensen. De toenemende robotisering leidt ertoe dat de lage inkomenslanden niet vanzelfsprekend meer de productieketens uit landen die zich verder ontwikkelen, zoals China zullen overnemen. De robotisering zorgt ervoor dat massaproductie in China blijft en bijvoorbeeld niet uitwijkt naar andere Aziatische landen of Afrika.
Het bezoek aan de Wereldbank en het IMF hebben ons inzichten gebracht in wereldwijde trends en wat dit betekent voor onze klanten. Het gaat hierbij zowel om kansen als bedreigingen die ook op Nederland afkomen. Wij zullen deze beide instellingen, met de grote hoeveelheid kennis en expertise die ze in huis hebben, nauwlettend blijven volgen.