Het verschil tussen Public Affairs en Lobby

Als een Public Affairs Adviseur één euro zou krijgen voor elke keer dat hen gevraagd is of ze niet ‘gewoon lobbyist’ zijn, zou de uitstroom in de sector oneindig zijn. Het is, gezien de nieuwsgeving rondom lobbyen, ook niet een hele rare gedachte. Aan het eind van de dag is lobbyen een onderdeel van Public Affairs.

Dit artikel neemt u mee in het verschil van Public Affairs en lobbyen. Daarna wordt dit geïllustreerd aan de hand van een casus en tot slot gaat het artikel in op wat Wepublic voor u in deze werkzaamheden kan betekenen.

Wat is Public Affairs?

Public Affairs is het geheel aan acties die een organisatie onderneemt qua positionering in wisselwerking met de buitenwereld. Dit gaat dus niet alleen om politieke stakeholders, maar ook naar klanten, patiënten, concurrenten, bestuur en aandeelhouders. Het gaat om communicatie, monitoring, lobby, relatiebeheer, etc.

Stel, we illustreren dit aan de hand van de casus Supermarkt X. Supermarkt X wil graag inspelen op de ‘statiegeld op blikjes’-discussie. Het heeft daarover een mening en wil niet alleen de politiek meekrijgen, maar wil ook aan klanten, concurrenten en aandeelhouders laten weten dat het hierin voorop wil lopen.

Supermarkt X onderneemt hiervoor diverse acties. Allereerst schaft Supermarkt X de Stakeholder Intelligence Monitor (SIM) van Wepublic aan; deze monitort alle ontwikkelingen in de politiek en bij concurrenten voor Supermarkt X op dit thema. Daarnaast stelt Supermarkt X, samen met Wepublic, een communicatiestrategie op wat onder andere bestaat uit meerdere kernboodschappen, communicatielijnen en een briefing voor medewerkers.

Om er zeker van te zijn dat deze berichten de juiste stakeholders bereiken laat Supermarkt X daarnaast Wepublic ook een stakeholderanalyse uitvoeren en verwerken in een stakeholderplot. Dit zorgt ervoor dat Supermarkt X precies weet welke stakeholders op welke prioriteit komen voor de Public Affairs. Met de prioritaire stakeholders neemt Supermarkt X contact op om vervolgens tot een paar speerpunten te komen waarmee Supermarkt X de politieke stakeholders gaat lobbyen. Alles tot hier valt wél onder Public Affairs, maar níet onder lobby. Dat volgt hierna.

Wat is Lobby?

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar er was ooit een tijd waarin social media en e-mail er niet, of in mindere mate, waren. Om in die tijd het meest direct invloed uit te kunnen oefenen, gingen Public Affairs Adviseurs wachten in de lobby van het parlement, om in de pauze in gesprek te kunnen met parlementariërs en hun ondersteuning. Hier komt dan ook letterlijk het woord ‘lobbyen’ vandaan.

Lobbyen is dus een onderdeel van een Public Affairs strategie, waarbij het zich voornamelijk richt op het contact leggen en onderhouden met politieke stakeholders. Een lobby-strategie is echter inefficiënt als het niet voorgegaan is door het opstellen van een duidelijke communicatielijn of door het sorteren en prioriteren van stakeholders; hoe weet je anders met wie je waarover in gesprek moet? Een integrale aanpak is dan ook cruciaal bij het lobbyen en bij het opstellen van de Public Affairs strategie.

Als we even teruggaan naar Supermarkt X, zien we nu het goede effect van deze strategie. Omdat Supermarkt X vooraf in het proces al een duidelijke communicatielijn heeft opgesteld, deze heeft uitgedragen naar medewerkers en heeft afgestemd met prioritaire stakeholders, weet Supermarkt X nu précies met wíe, wanneer en waarover ze in gesprek willen.

Samen met Wepublic wordt er nu voor gezorgd dat de juiste mails opgesteld worden naar de juiste politieke stakeholders. Daarin zal onder andere een voorstel tot kennismaking worden opgenomen. De briefing vanuit het communicatieplan wordt aangepast naar de stakeholder waarmee het gesprek wordt aangegaan, en voilá, de eerste stap richting een succesvolle lobby is gezet.

Het is hierbij belangrijk om aan te kaarten dat een succesvolle er meestal wel een is van vallen en opstaan. Je communicatieboodschap kan nog zo goed zijn, de andere partij moet wel open staan voor jouw kernboodschap. Het is hierbij belangrijk om de moed hoog te houden en goed vast te houden aan de doelstelling en kernboodschap van het Public Affairs traject. Als dit goed in elkaar zit, komt het uiteindelijk allemaal goed. Zo ook voor Supermarkt X, die nu helemaal content is.

Hoe Wepublic kan helpen

Laten we eerlijk zijn, het klinkt allemaal relatief simpel als je alles hierboven leest. En met toegang tot een computer en goed internet, zou je verwachten dat iedereen zo een goede Public Affairs strategie opzet met een goede lobby-component. En er is een goede kans dat ook iemand zonder expertise in dit gebied best wat goeds kan neerzetten, door simpelweg te vertrouwen op het onderbuikgevoel.

Bij Wepublic vertrouwen wij ook op dit onderbuikgevoel maar willen wij dat gevoel onderbouwen met betrouwbare data. Daarom zetten wij onze digitale tools in, waaronder de SIM, maar ook onze IssueTracker, om er zeker van te zijn dat ons advies niet alleen op intuïtie is gebaseerd, maar ook op feiten.

Daar bovenop nemen onze adviseurs ook nog eens bergen aan ervaring mee. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden; wij hebben de handleiding al en helpen je graag met deze op maat maken voor jouw behoeften.

Samenvatting

Kort gezegd is een Public Affairs Adviseur dus geen lobbyist, maar behoort lobbyen tot een van de veelzijdige aspecten van de werkzaamheden van een Public Affairs Adviseur. Goed lobbyen kan echter niet tot uiting komen zonder een goede onderbouwde strategie eromheen, waarin rekening wordt gehouden met communicatie, profilering en positionering. Dit alles bij elkaar vormt een integrale benadering van een Public Affairs strategie.

Wepublic kan je helpen bij het tot stand brengen van een dergelijke strategie. Op basis van data, in combinatie met onderbuikgevoel en de brede ervaring van onze adviseurs komen wij tot een integrale aanpak die op maat voor u gemaakt kan worden. Twijfel niet om daarvoor contact met ons op te nemen via de mail of telefoon. Wij staan ook altijd open voor een kopje koffie om de mogelijkheden te bespreken.