Grass roots voor nieuwe energie

Nieuwe energie: de burger in beweging in de publieke arena

Bij GKSV volgen we de ontwikkelingen van het vakgebied (ja, we vinden het een vak) van professionele public affairs op de voet. Liever nog dragen we er zelf ons steentje aan bij. Dat geldt ook voor de transitie naar een duurzame economie. We gaan daarbij uit van de positieve gedachte dat dit goed is voor de wereld(economie) en unieke kansen biedt voor een positionering van Nederland als mondiale koploper. Als public affairs en duurzaamheid samen komen worden we dus echt enthousiast. Reden voor ons om een innovatieve propositie te lanceren.

GKSV heeft de handen ineengeslagen met het campagnebureau Meute, het kersverse bedrijf van Mark Thiessen, ex-campagnestrateeg en online baas van de VVD. We hebben ons samen de vraag gesteld hoe we de samenleving in beweging kunnen krijgen voor nieuwe energie en wie daar – behalve de volgende generaties, het milieu en de toekomstbestendigheid van de nationale economie – baat bij kunnen hebben.

Het antwoord op die vraag was dat er een grote en actieve gemeenschap is van bedrijven en organisaties die bezig zijn om Nederland nieuwe energie te geven. Het Energieakkoord, de Urgenda-rechtszaak tegen de Staat, de Klimaatcoalitie, de Dutch Sustainable Growth Coalition en de Groene Zaak zijn allemaal voorbeelden van verbindingen tussen bedrijven en maatschappij om over te schakelen op nieuwe energie. De motieven lopen uiteen, maar er is wel een groene draad: omdat het nodig is om minder afhankelijk te zijn van olie- en gasstaten, de klimaatverandering te temperen, om alternatieven voor fossiele brandstoffen te ontwikkelen en om continu toegang te hebben tot betaalbare en betrouwbare energie bronnen voor wonen, verplaatsen en werken.

Het viel ons verder op dat het publieke debat over dit onderwerp (zoals over veel onderwerpen overigens) versimpeld en gepolariseerd wordt gevoerd. Dat betekent dat er relatief weinig ruimte is voor de vox populi van de gematigde meerderheid. Het beeld wordt bepaald door minderheden: klimaatontkenners, bomenhuggers, doemdenkers, goeroes, boze tegenstanders van windmolens in de eigen achtertuin, actievoerders  en geitenwollensokkendoordravers. Dat laat, net als bij de discussies over zwarte piet, integratie, zorg, vluchtelingen en arbeidsmarkt, maar weinig ruimte voor het meer genuanceerde geluid dat leeft onder een breder deel van onze samenleving.

De zeer uitgesproken opiniemakers krijgen veel aandacht en ruimte, de mensen voor wie die onderwerpen wel belangrijk, maar niet onmiddellijk levensbepalend- of bedreigend zijn komen veel minder in beeld.

Voor het onderwerp “energietransitie” ligt er wat ons betreft dus een enorme uitdaging om met een, voor ons land, vernieuwende public affairs aanpak een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk en economisch goed doel: nieuwe energie voor Nederland.De vernieuwing voor ons bureau ligt er ook in om eerst aan de slag te gaan en deze campagne op gang te krijgen en er pas gaandeweg financiers bij te zoeken. Dit vanuit twee oudhollandse gedachten: “eerst zien dan geloven” en “de kost gaat voor de baat uit”. Want ja, we zijn ondernemers en dat betekent dat we, ook als het sociaal ondernemen betreft, uiteindelijk op basis van omzet en winst werken. Om het transparant te houden zullen wij een stichting oprichten die we uiteindelijk overdragen aan mensen die hem geheel zelf gaan runnen. Tot op dat moment trekken wij de kar. In alle openheid.

Op dit moment zoeken we sponsoren (mensen, bedrijven en organisaties die het doel steunen) en mensen die ons willen helpen. We richten ons eerst op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de coalitieakkoorden die op lokaal niveau worden gesloten. Wij zoeken naar mensen die hun gemeente duurzamer willen maken. En daar input voor leveren of lokaal hun bijdrage aan willen leveren. Mensen die met ons de beweging groter willen maken: in hun buurt of op sociale media. Gewone mensen met een zonnepaneel op hun dak, het voornemen om elektrisch te gaan rijden of die hun huis wel zouden willen isoleren. Mensen zoals jij en ik die niet de hele dag met groene energie en duurzaamheid bezig zijn, maar die het wel belangrijk vinden. Dus kiezers die willen dat hun gemeente er werk van maakt door er een lokaal beleid voor te ontwikkelen en dat uit te voeren. We zoeken ook naar mensen die iets bijzonders kunnen waarmee ze willen helpen, betaald en onbetaald. Bijvoorbeeld mensen die ons nu al willen helpen om verkiezingsprogramma’s van lokale partijen in hun gemeente duurzamer te maken.

Richting de gemeenteraadsverkiezingen hebben we alle hulp nodig om in ieder geval in een groot aantal gemeenten mensen klaar te hebben staan die ons doel steunen. We zijn op zoek naar mensen die daaraan willen meewerken, die daar voor uit willen komen en die het voortouw willen nemen. Misschien ben jij wel één van hen?

We leggen onze propositie ook voor aan bedrijven en organisaties die hier warm voor lopen en er aan bij willen dragen. Omdat ze belang hebben bij maatschappelijk draagvlak voor nieuwe energie en geloven in onze inzet.

Tenslotte leggen we ons plan ook voor aan vakgenoten. Want nieuwe paden betreden betekent risico’s nemen en tegen grenzen aanlopen. We staan dus ook open voor professionele kritiek, bij voorkeur opbouwend. Want daar houden we van: constructief ondernemen met oog voor wat er in de wereld speelt.