GKSV en Altuïtion starten onderzoek naar Corporate Communication en de Klant als Stakeholder

GKSV start samen met Altuïtion een onderzoek naar de rol van de klant en zijn/haar beleving binnen afdelingen Corporate Communicatie. Hoofdvraag van dit onderzoek is welke plaats de klant als stakeholder inneemt binnen de afdeling Corporate Communication. Hoe houdt communicatie rekening met de klant en hoe uit zich dat in de plannen en aanpak van de afdeling? Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoeverre corporate communicatieafdelingen hun organisaties helpen in te spelen op klantbeleving.
Altuïtion is expert op het gebied van klantbeleving en zet zich op een innovatieve manier in om bedrijven daarbij te adviseren.: “Een organisatie die duurzaam wil groeien start vandaag met werken aan loyale klanten en loyale medewerkers”, stelt Berry Veldhoen, directeur en oprichter van Altuïtion. “Het is interessant te ontdekken hoe Corporate Communicatieafdelingen daarmee omgaan en welke rol de klant speelt in het bredere stakeholdermanagement”, aldus Peter Stroink, partner GKSV.  Voor dit onderzoek worden Corporate Communicatiedirecteuren van Profit organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête.
De uitkomsten van het onderzoek zullen in november gepubliceerd worden. Mocht je geïnteresseerd zijn in de uitkomsten of in deelname aan het onderzoek, neem dan contact op met Charlotte Bouman via [email protected].