Het GKSV-team dankt u voor uw feedback / feedforward

GKSV bestaat alweer 3,5 jaar. Sinds onze oprichting hebben we een mooie groei doorgemaakt. We werken voor prachtige klanten aan klussen die ertoe doen. Daar zijn we erg dankbaar voor. Tegelijkertijd vinden we het uiterst belangrijk dat we ons als bureau en als professionals verder blijven ontwikkelen. We maken dan ook geregeld de balans op.
Deze zomer vroegen we relaties en klanten om feedback en feedforward. We stelden onder meer de volgende drie vragen:
  • Zou u GKSV aanbevelen bij anderen?
  • Hoe kijkt u aan tegen GKSV?
  • Wat zou u GKSV willen meegeven?
In totaal werden deze vragen door 61 respondenten beantwoord: 36 klanten en 25 relaties. Bedankt voor uw medewerking! Hieronder vindt u de belangrijkste uitkomsten.
Feedback
Met trots kunnen we melden dat 100% van de respondenten GKSV zouden aanbevelen bij anderen. Hier zijn we erg blij mee. Maar hoe kijken respondenten tegen GKSV aan?
GKSV wordt door onze klanten en relaties vooral omschreven als professioneel, deskundig en benaderbaar. Ook ervaring, snelheid en frisheid spreken veel respondenten aan. We hebben “een brede blik maar houden oog voor de specifieke context”. Ook stellen we ons op als “betrouwbare partner” die “klanten oprecht verder helpt in de meest uitdagende vraagstukken”. Onze deliverables zijn “concreet” en “zorgvuldig”. En als “jonge, gretige club” voegen we volgens een respondent iets bijzonders toe aan “het bestaande aanbod”.
Feedforward
Op de vraag wat respondenten aan GKSV willen meegeven, werd gelukkig vaak “ga vooral zo door” genoemd en “keep up the good work”. Ook wilde een klant ons een doos bonbons meegeven. Heerlijk. Kom maar op. Maar we waren – om eerlijk te zijn – toch vooral geïnteresseerd in ideeen over hoe we ons als bureau kunnen verbeteren.
Meerdere malen werd ons geadviseerd om GKSV scherper te positioneren. “Individuele partners zijn merken op zich, maar wat is de positionering van GKSV als geheel?”. Deze opmerking kwam in verschillende bewoordingen diverse malen terug. Ook de “zichtbaarheid en vindbaarheid” van GKSV blijken een aandachtspunt. Onze kennis zouden we beter kunnen delen met klanten. Enkele respondenten geven aan beter op de hoogte te willen blijven van ontwikkelingen binnen GKSV. Ook kregen we de tip om onze groei zorgvuldig te blijven managen en geen concessies te doen aan kwaliteit.
Wat nu?
We nemen de uitkomsten van het onderzoek zeer serieus. Als team hebben we voorlopig de volgende speerpunten geformuleerd:
  • Geen concessies doen aan kwaliteit. We blijven veel tijd besteden aan ‘werving en selectie’ en blijven onze kernwaarden uitermate serieus nemen. Onze klanten verwachten topkwaliteit en inzet. En terecht, we ondersteunen hen bij strategische en complexe vraagstukken. Vaak staat er iets op het spel. Ook in de toekomst ligt de lat hoog .
  • Scherper positioneren en breder onder de aandacht brengen van onze proposities. Hier ligt een uitdaging voor het hele team. In onze persoonlijke ‘rugzak’ moeten we niet alleen plaats inruimen voor onze eigen expertise, maar voor alle expertises binnen ons bureau. Zo kunnen onze klanten onze toegevoegde waarde nog beter herkennen.
  • Blijven ontwikkelen maar nadrukkelijker delen van kennis en inzichten. Wij werken graag samen met kennisinstellingen, voeren als adviseurs vaak zelf onderzoek uit en hebben geregeld stagiairs in dienst. Dit zetten wij voort. Maar we gaan wel meer aandacht besteden aan het delen van die kennis. Social media en roundtables spelen daarbij een belangrijke rol.
We kregen ook nog de tips om onze naam te veranderen en te verhuizen naar Den Haag. Beide tips hebben we genoteerd, maar staan (nog) niet hoog op onze agenda…
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het onderzoek? Of wilt u zelf ook een feedback/forward onderzoek uitvoeren, neem dan contact op met Frank Körver.