Formeren tijdens Pasen – Colleges op de kaart

Lees hier het programma van College op de Kaart.

Gaat u formeren met Pasen? Ik ben benieuwd. Of wordt het even uitrusten van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad? Een mooie Matthäus Passion, flinke boswandelingen, de tuin zomer-klaar maken, een museum of terrasje? Houdt u een schuin oog op de sociale media of bent u actief aan het formeren, ook op 2e Paasdag? Politiek en bestuur zal u hoe dan ook tijdens de Paasdagen niet loslaten.

Meer partijen dan ooit zullen na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 22 maart jl. de komende jaren verantwoordelijk zijn voor ons lokaal bestuur. Voor de een een zegen, voor de ander een kleine nachtmerrie. De kiezer heeft gesproken en dit is de uitkomst. Dat biedt weer buitengewoon interessante nieuwe openingen. In Zwijndrecht formeert men in alle openheid met de raad, iedereen kan meedoen. Elders zoeken partijen rust en beslotenheid op.

Dat besturen op lokaal niveau een kunst is, bewijst alleen al het hoge aantallen wethouders dat in de vorige periode de eindstreep om uiteenlopende redenen niet haalde. Steeds meer zijn gemeenten het centrum geworden waar belangrijke beslissingen op het gebied van onder meer zorg, sociale zaken en wonen worden genomen. Een actieve opstelling buiten de gemeentegrenzen om landelijk beleid te kunnen beïnvloeden is daarnaast meer en meer noodzakelijk.

Goed bestuur, overeind blijven en met visie en gevoel voor verhoudingen, gemeenten door deze tijd loodsen is dus een steeds complexere opgave. Alles lijkt steeds terug te brengen op twee bijna magische democratische woorden: draagvlak en betrokkenheid. Draagvlak en betrokkenheid in de raad, onder elkaar in een college, in de wijken, naar lokale maatschappelijke organisaties en bovenal de openheid en druk vanuit de (sociale-) media.

Met het programma ‘College op de kaart’ willen wij gemeentebesturen de komende maanden en jaren met professionaliteit en plezier bijstaan in het ontwikkelen van het college als ’team’; het ontwikkelen van een open bestuursstijl midden in de lokale samenleving; colleges adviseren op het gebied van public affairs, met name ook richting de landelijke en Europese politiek; het versterken door training en advies van hun pro-actieve mogelijkheden op het gebied van externe communicatie en omgang met de media; en de vraag hoe je je te positioneren als College in de sociale media. Het zijn naar onze mening essentiële ingrediënten voor een effectief lokaal bestuur dat streeft naar daadkracht, draagvlak en betrokkenheid op weg naar de volgende verkiezingen.

Na de paasdagen maakt u het bestuur met nieuwe plannen en met oude en nieuwe gezichten weer klaar voor een volle bestuursperiode met hopelijk voor u een succesvol resultaat aan de eindstreep. Daar is ons aanbod op gericht – Colleges op de kaart zetten.

Goede Paasdagen!

Jacques Monasch