Feedback… Voor groei en leiderschap

Velen van ons hebben de afgelopen maand directe of indirecte feedback ontvangen, in de vorm van een promotie, of juist niet, een beoordelingsgesprek of wellicht in de vorm van een impliciete ‘sneer’ in een Sinterklaasgedicht van een familielid. Je ontkomt er niet aan en tegelijk is het vaak een uitdaging om feedback niet als kritiek te ontvangen. Dat vraagt om inlevingsvermogen en de kunde om met enige distantie naar de feedback te kijken.

In het FD van 23 december jl. schreef Laura van Geest, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, een opiniestuk over het ontvangen van feedback. Zij geeft in dit opiniestuk aan dat feedback een krachtige spiegel biedt van je eigen kunnen. Als toezichthouders, of welke overheidsinstantie dan ook, is het organiseren van het ontvangen van feedback noodzakelijk, omdat dat nou eenmaal niet automatisch op je afkomt, is haar stelling. Zij geeft in het artikel een tipje van de sluier van de feedback die de AFM heeft ontvangen. Dit laatste is een compliment waard.

Next level: feedback delen met de buitenwereld

Het ontvangen van feedback is stap één, je vervolgens kwetsbaar tonen om binnen de organisatie dit om te zetten naar lessen en acties is de volgende stap. Het publiekelijk schrijven over de feedback in de krant door de voorzitter van de AFM is op dat punt ‘next level’. Ik zie dit als een aanmoediging voor alle publieke instanties om niet alleen feedback op te halen, maar ook publiekelijk te delen. Meer dan een tipje van de sluier uiteraard. Dat biedt een opening voor waardevolle gesprekken met je omgeving en dat geeft bovenal vertrouwen. Immers zelfreflectie zet aan tot groei en leiderschap. Ik hoef niemand uit te leggen dat daar in Nederland behoefte aan is.

Truth is in the eye of the beholder

Ook bedrijven ontvangen op vele manieren feedback, de duidelijkste is die van de klant. Die terugkoppeling is behoorlijk binair; de klant neemt een product af, of niet. De feedback van klanten begrijpen is een belangrijke les voor ondernemingen. Maar niet alleen klanten geven belangrijke signalen af over de staat van de reputatie, het merk en het vertrouwen in de onderneming.

De overheid in de vorm van bijvoorbeeld een toezichthouder, een NGO, consumentenorganisatie, je grootste criticaster en misschien wel je concurrent geven ook inzicht waar je werkelijk staat. Het zelfbeeld kan afwijken van wat je terugkrijgt van de buitenwereld. Soms confronterend en soms vleiend maar sowieso zeer waardevol.

Truth is in the eye of the beholder is een reactie die je vaak hoort als de verzamelde feedback wordt besproken. Daar is weinig aan af te dingen, maar is op zichzelf al genoeg reden om dan maar eens die ‘truth’ beter te gaan onderzoeken en te doorgronden.

Krachtenveldonderzoek

Het doorgronden en onderzoeken kan in de vorm van een krachtenveldonderzoek. Dat zet je bijvoorbeeld in op momenten dat er grote veranderingen op stapel staan of impactvolle incidenten hebben plaatsgevonden. Soms is de reden simpelweg niet alleen om te leren maar ook op die manier je omgeving te laten weten dat zij er toe doen. Andere keren is het essentieel dat de visie van de buitenwereld wordt meegenomen voordat de koers wordt aangepast. Welke verwachting heeft de omgeving van de onderneming? Soms kan de omgeving de juiste aanreikingen geven om het vertrouwen te herstellen, een aanmoedigingsonderzoek zou je het ook kunnen noemen.

Een aanmoediging om in het nieuwe jaar met nieuwe voornemens te starten op basis van nieuwe inzichten aangereikt door je omgeving.