ESG-rapportages over duurzaamheid vanuit stakeholderperspectief: een unieke meerwaarde

Steeds meer organisaties integreren duurzaamheid in de kern van hun bedrijfsvoering. Daarmee is duurzaamheid op alle niveaus van belang. Tegelijkertijd wordt het ook een thema waar stakeholders van organisaties een mening over hebben. Niet-duurzame organisaties krijgen immers vroeg of laat met tegenwind en tegenslag te maken. Wepublic speelt hierop in door verschillende analyses op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen. Daarin wordt op een unieke manier gebruik gemaakt van de kennis op het gebied van public affairs en communicatie.

ESG betreft het rapporteren over de prestaties van een organisatie op het gebied van ‘Environment, Social and Governance’. Dit zijn criteria op het gebied van milieu, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid en bedrijfsvoering. Kort gezegd wordt hiermee gemeten in welke mate een organisatie aandacht besteedt aan onderwerpen zoals efficiënt energiegebruik, het welzijn van werknemers en bijvoorbeeld corruptiebestrijding of verantwoord lobbyen.

Wepublic heeft in het kader van ESG een stakeholderanalyse ontwikkeld, waarbij volledig in kaart wordt gebracht op welke manier voor de klant belangrijke stakeholders tegen de huidige en toekomstige duurzaamheidsplannen aankijken. Een belangrijk onderdeel van de analyse is een zogeheten materialiteitsmatrix, waarbij de externe visie van stakeholders op het gebied van ESG-criteria wordt weergegeven. Daarmee wordt inzicht verkregen in waar kansen en uitdagingen liggen om het duurzaamheidsbeleid te verbeteren.

Voor elke organisatie die aan de slag gaat met duurzaamheid is het zinvol om te beginnen met een dergelijke externe blik. Dat geeft namelijk duidelijkheid over waar de prioriteit zou moeten liggen. Wepublic staat klaar om ook voor u deze stakeholderanalyse uit te voeren. Uiteraard koppelen wij hier ook heldere adviezen aan die direct kunnen worden gebruikt om duurzaamheid, ook vanuit public affairs-perspectief, nog beter in te bedden in elke organisatie.