Een vooruitblik op het jaar 2022 met Maaike van Hooidonk

Allereerst: de beste wensen voor 2022! 2021 ligt achter ons, maar het terugkijken laat ik graag over aan collega Mark van den Anker. Aan mij de eer om vooruit te kijken. Wat gaat 2022 ons brengen? In een glazen bol de toekomst voorspellen, dat kan ik nog niet, maar een wensenlijstje heb ik wel.

Politiek

Nederland staat voor een paar grote politieke uitdagingen, waar sturing van een missionair kabinet een cruciale factor in is. We hebben een nieuwe regering nodig om weer even te gaan knallen in Nederland en met nuchtere efficiƫntie de complexe maatschappelijke uitdagingen te kunnen oppakken.

Daarnaast is er ook een grotere maatschappelijke uitdaging die een volgend kabinet zal moeten aanpakken en waarvan ik hoop dat wij die uitdaging in 2022 met zijn allen aan durven te gaan. De toenemende polarisatie in de samenleving. Er is een steeds groter wordende groep mensen die in een andere bubbel lijkt te leven, met een groeiend wantrouwen tegen de wetenschap, overheid en de ander.

Mijn grootste wens voor 2022 is dan ook dat wij als maatschappij weer de dialoog met elkaar kunnen aangaan. Los van het feit dat dit zorgt voor een breder draagvlak voor politiek beleid, zorgt dat er hopelijk ook voor dat wij als samenleving elkaar weer licht in de ogen gaan gunnen. En dat is toch het Nederland waarin ik wil wonen.

De Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 dienen zich aan als eerste test voor het nieuwe kabinet. Zullen zij afgestraft worden voor de lange formatie, of zal dit net zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 wel meevallen? Laten wij in ieder geval hopen dat wij deze verkiezingen inhoudelijk de dialoog kunnen aangaan over lokaal beleid, zodat deze verkiezingen recht doen aan onze democratie, en niet tellen als populariteitswedstrijd van het kabinet.

Wepublic

Los van politieke wensen, heb ik ook voornemens voor ons, als Wepublic. In 2022 gaan wij onze service aan jullie nog verder verbeteren. Een groot deel van ons werk is de spiegel voorhouden bij klanten en daarmee de buitenwereld naar binnen brengen. Dit doen wij al jaren op basis van onderbuik, ervaring en kennis en in toenemende mate op basis van data. Hiermee weten onze klanten heel goed wat er speelt en hoe ze op basis van deze inzichten in gesprek kunnen gaan met overheden, de politiek en maatschappelijke organisaties. Hier hebben wij in de afgelopen jaren al forse stappen in gezet en dit blijven wij doen. Omdat wij geloven dat de combinatie tussen onderbuik en data onze klanten op voorsprong zet.

Tot slot hoop ik dat wij bij Wepublic in 2022 elkaar als team weer vaker gaan ontmoeten: op kantoor, samen aan de borrel en tijdens discussies over de huidige politieke ontwikkelingen. In tijden van lockdowns is het een grote uitdaging om als team verbonden te blijven met elkaar en ik kijk uit naar de momenten waarop dat weer kan.
En ik hoop jou weer te kunnen ontmoeten, tijdens een evenement over de Gemeenteraadsverkiezingen, of tijdens een kop koffie. Tot die tijd kan je mij altijd bereiken, en sta ik altijd open voor een (digitale) kop koffie.

Namens ons allemaal bij Wepublic; de beste wensen voor 2022, en tot snel.