Duurzaamheid rapporteren: waar te beginnen?

Wist u dat ook uw organisatie wellicht volgend jaar al moet gaan rapporteren over duurzaamheid? De mogelijkheid bestaat dat u vanaf 1 januari 2024 moet rapporteren over de impact van uw organisatie op mensen en het milieu. We vertellen u graag voor wie de verplichting geldt en wat wij kunnen doen om u hierbij te ondersteunen.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Als uw bedrijf in de Europese Unie is gevestigd en meer dan 500 man personeel in dienst heeft, moet u zich waarschijnlijk al houden aan de voorschriften van de NFRD – ook bekend als de richtlijn niet-financiële verslaglegging. Vanaf 1 januari 2024 hebben bedrijven die nu onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen ook een rapporteringsverplichting. Deze regelgeving is onderdeel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die in november 2022 is aangenomen door de Europese Unie.

Vanaf 2025 komen hier ook ‘grote’ bedrijven bij die daar nu niet onder vallen. Om te weten of vanaf 2025 uw organisatie valt onder de definitie van een ‘groot bedrijf’ dient uw organisatie te voldoen aan ten minste twee criteria. Deze criteria zijn: meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen omzet per jaar of meer dan 20 miljoen euro op de balans.

Duurzaamheidsthema’s in kaart brengen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met het in kaart brengen van belangrijke duurzaamheidsonderwerpen voor uw organisatie. Sociale en milieuoverwegingen worden zo meegenomen in uw bedrijfsvoering en in de interactie met stakeholders. Om goed voorbereid te zijn op deze aankomende regelgeving vanuit de Europese Unie kan Wepublic u ondersteunen bij het opstellen van een materialiteitsmatrix.

Materialiteitsmatrix

Een materialiteitsmatrix is een hulpmiddel bij te bepalen welke duurzaamheidsonderwerpen het belangrijkst zijn op basis van interne en externe factoren. Ook als uw organisatie nog niet onder de rapporteringsverplichting valt kan het opstellen van een duurzaamheidsrapportage en een materialiteitsmatrix een belangrijke stap zijn. U kunt daarmee anticiperen op vragen van stakeholders over uw duurzaamheidsdoelstellingen. Interne factoren zijn bijvoorbeeld de impact die het duurzaamheidsonderwerp heeft op uw organisatie en externe factoren zijn de impact op de omgeving en de stakeholders van de organisatie.

Via datagedreven onderzoek kan Wepublic helpen met het in kaart brengen van belangrijke duurzaamheidsonderwerpen. Vervolgens is een stakeholderonderzoek nodig om in kaart te brengen wat de effecten van deze onderwerpen zijn op de voor u belangrijke stakeholders. Een groot aantal thema’s kan in kaart gebracht worden in de materialiteitsmatrix. Hierin bepalen we het belang van het duurzaamheidsonderwerp voor de stakeholders en de impact van het onderwerp op het milieu, de maatschappij en de economie.

Klaar om te anticiperen op Europese regelgeving en in samenspraak met stakeholders de richting van uw organisatie te bepalen? Wepublic helpt u graag!

Contact

Meer weten over de integrale benadering van data en advies over de rapporteringsverplichting? Neem contact op met Robin Zwemmer.