Dick Schoof wordt de nieuwe premier

Zojuist heeft formateur Richard van Zwol Dick Schoof voorgedragen als beoogd premier van het nieuwe kabinet. Hij moet, de komende jaren leiding gaan geven aan het extraparlementaire kabinet van de partijen PVV, VVD, NSC en BBB. Dick Schoof heeft een lange carrière achter de rug in het domein van Veiligheid en Justitie binnen de Nederlandse Rijksoverheid en is op dit moment secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor de relaties van Wepublic hebben we een uitgebreid profiel met de achtergronden en standpunten van de beoogde nieuwe minister-president.

Nieuwe kabinetsploeg in de maak: Schoof en Van Zwol aan zet
Schoof gaat samen met Van Zwol een nieuwe kabinetsploeg van binnen en buiten de politiek samenstellen. Hiervoor hebben ze tot eind juni de tijd. De laatste week zal echter in het teken staan van de hoorzittingen van de beoogde bewindslieden in de Tweede Kamer. Ook worden alle kandidaat bewindspersonen gescreend onder andere door AIVD, Belastingdienst en Justitie. Het wordt dus een race tegen de klok om alle posten op tijd ingevuld te krijgen. Klik hier om te zien hoe het proces eruit ziet. Na de bordesfoto en de regeringsverklaring zal de nieuwe ploeg direct in de zomer aan de slag gaan.

Belangrijke periode voor de lobby
Voor de lobby breekt vervolgens een cruciale periode aan. Bewindspersonen kunnen veel invloed uitoefenen op de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord tot een regeerprogramma, vooral bij vrije kwesties. Ambtenaren zijn hiervoor de beleidsopties al aan het uitwerken. De samenwerking tussen bewindspersoon en de ambtenaren zal leiden tot nieuwe of aangepaste posities.

Ken je minister en staatssecretaris
Goede kennis van de standpunten van de beoogde staatssecretarissen en ministers is daarom onontbeerlijk voor een effectieve lobbystrategie. Welke kwesties liggen hen nauw aan het hart? Hoe hebben ze zich in het verleden uitgelaten over jouw dossier? Wepublic helpt je graag met een gedegen analyse, zodat jouw boodschap goed aansluit bij de ontvanger.

Wat kun je verwachten?

  • Inzicht in standpunten: een diepgaande analyse van de standpunten van de nieuwe bewindspersonen.
  • Historisch overzicht: een overzicht van hun eerdere uitspraken en acties met betrekking tot jouw dossier.
  • Strategisch advies: aanbevelingen voor het effectief afstemmen van jouw lobbyboodschap op de nieuwe kabinetsleden.

Wil jij een inkijk in hoe zo’n analyse en strategie er uit zouden zien? Wil je de komende tijd op de hoogte blijven en direct duiding ontvangen bij de benoemingen van de Kamerleden?

Contact: Aleid / Laurens