De winnaars van morgen bereiden zich nu voor op een nieuw kabinet.

Scenariodenken als houvast in onzekere tijden
Wat gaat u doen op 16 maart, de dag ná de Tweede Kamerverkiezingen? We kennen dan de uitslag, maar wie het volgende kabinet gaat vormen? Dat is nog onbekend. Linksom, rechtsom, door het midden of van alles wat? Complete patstelling? Boze burgers in de straten? Politici daie de handdoek in de ring gooien? Wie het weet mag het zeggen. Resultaat is dat voor heel veel beleidsterreinen alle opties open komen te liggen. Het wordt spannend.
Dit brengt -als enige voorspelbare factor- onzekerheid met zich mee. Wat doe je als kinderopvangorganisatie als de kinderopvang ineens gratis wordt? Of je als ziekenhuis geconfronteerd wordt met nieuw beleid in het Regeerakkoord om alle artsen in loondienst te nemen? Of als er een kabinet komt dat vol inzet op fossiele energie? Of van alle staatdeelnemingen weer overheidsorganisaties maakt?
Recente ontwikkelingen hebben laten zien dat de politieke wereld in rap tempo inboet aan voorspelbaarheid en stabiliteit. Het onverwachte kan u en uw organisatie dus ook treffen in Nederland na 15 maart. Maar hoe zorg je ervoor dat dit je niet overkomt, maar dat je zo veel mogelijk grip houdt op de veranderende wereld om je heen? Simpel: bereid je voor. Denk niet alleen na over de logische scenario’s, maar juist ook over de niet voor de hand liggende scenario’s. En stel met elkaar vast wat de gevolgen kunnen zijn voor uw organisatie. Op basis daarvan kunnen acties en reacties in kaart worden gebracht.
Mijn advies:
  • Zit niet stil maar bereid je voor op mogelijke verkiezingsuitslagen;
  • Stel 3 tot 5 uiteenlopende scenario’s op van (on)mogelijke coalities;
  • Breng in kaart wat de impact van deze coalities kan zijn op uw organisatie;
  • Bepaal hoe je de belangen van de organisatie het beste kunt behartigen; in aanloop naar en na afloop van de verkiezingen;
  • En wacht vooral niet te lang, begin vandaag!
Door je voor te bereiden op de (mogelijke) toekomst, maak je je organisatie wendbaarder en minder kwetsbaar. Het denken in scenario’s zorgt er voor dat u met een toekomstbestendige strategie, vol vertrouwen de komende maanden tegemoet kunt zien. Laat u inspireren door GKSV Navigator. Wij helpen graag.
Maaike Hellingman-van Hooidonk