De benoeming van Van Nieuwenhuizen: ook gelukt met de nieuwe lobbyregels?

Op woensdag 1 december 2021 was Wepublic-partner Mark van den Anker te gast bij het BNR Lobbypanel. Naast Mark was ook Ireen Boon, eigenaar van Trias Politica, te gast. In de uitzending werd onder andere ingegaan op horeca-ondernemers die steeds vaker kritiek hebben op de coronalobby van hun brancheclub Koninklijke Horeca Nederland. En: maakt het lobbyverbod het ambt van minister écht minder aantrekkelijk of is dit een alleen een verraderlijke spin?

Een verscherpt lobbyverbod

Oud-ministers en oud-staatssecretarissen hebben zich tegenwoordig te houden aan een verscherpt lobbyverbod, de vraag is of dit ook echt zoden aan de dijk zet. Mark speculeert of de benoemingen van de voormalig staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) en voormalig minister Van Nieuwenhuizen (I&W) er doorheen zouden zijn gekomen. Van Veldhoven is inmiddels werkzaam als Vice President bij het World Resources Institute (WRI), een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor duurzaamheid. Mark verwacht dat haar benoeming binnen de verscherpte lobbyregels zal vallen, wegens het internationale karakter van haar nieuwe baan. Bij Van Nieuwenhuizen is dit een ander verhaal. Met ingang van 1 oktober is zij de nieuwe voorzitter van Energie Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. In haar functie spreekt ze op dagelijkse basis met Kamerleden en bewindspersonen. Haar benoeming zou met de verscherpte regels geen doorgang hebben gevonden, aldus Mark.

“Soms is het algemeen belang ermee gediend om contacten met lobbyisten te vermijden”. Dit is een passage uit de gedragscode integriteit voor ambtenaren. Mark vindt dit opvallend en ervaart dat ambtenaren soms te terughoudend zijn om contact met lobbyisten aan te gaan. Contact met professies die een inhoudelijke blik van buiten meenemen, ziet Mark juist als een kans om beleid beter te laten aansluiten op de praktijk. Ireen Boon is het hier in eerste instantie niet mee eens, maar ze vinden elkaar in het midden. Als je niet op naam een gesprek probeert te voeren, maar op inhoudelijk expertise, zal je merken dat de deur wel voor je opengaat, aldus Ireen Boon.

De coronalobby van KHN

De horeca zit in de hoek waar de klappen vallen, en dat geldt ook voor branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland: steeds meer horecabazen hebben forse kritiek op hun coronalobby. Het probleem zit volgens Mark bij het traditionele inside-out denken, waarbij met name gelet op de interne gevolgen van het coronabeleid. Op den duur gaan partijen zich aan deze houding irriteren. Mark adviseert KHN om het denken van buiten naar binnen te halen. Hierbij zou KHN zichzelf de vraag moeten stellen: “Hoe kijkt de buitenwereld naar ons en hoe kunnen we dit slimmer doen?”.

Benieuwd naar de rest van deze uitzending en het verdere advies van Mark? Luister hier de volledige uitzending terug.

Heb jij een vraag voor Mark? Of wil je meer weten over de manieren waarop Wepublic jou kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact op met Mark van den Anker.