Stel jezelf deze zomer de volgende twee vragen

Onderstaand blog van Frank Körver verscheen op maandag 25 juli op Communicatieonline.nl.
Ik schrijf dit blog op 22 juli. Om me heen gaat langzaam iedereen met vakantie. En als we dan terugkomen, hebben we het gevoel dat de tweede helft van het jaar aanbreekt. Dat is natuurlijk onzin, maar gevoelsmatig is het zo. En daarom is de zomer ook altijd een ideaal moment om de balans op te maken. Iedere manager – en eigenlijk iedere professional – zou over de volgende twee vragen moeten nadenken. Het lijken makkelijke vragen, maar ze zijn oh zo lastig te beantwoorden. Ik weet er alles van …Cruciale ​vraag 1: Waar staan we nu halverwege het jaar?
Waarschijnlijk heb je aan het einde van vorig jaar of begin dit jaar met elkaar heel goed nagedacht over wat je in 2016 wilt realiseren. De uitkomsten van dat denkproces heb je verwoord in een prachtig plan. En met een beetje mazzel voor mij heeft het Strategisch Communicate Frame daarbij een rol kunnen spelen.Het vaststellen waar je voor gaat is van ontzettend grote waarde. Het jaarplan geeft immers richting aan wat je doet. Om van toegevoegde waarde te zijn, is richting essentieel. Net als discipline en inspiratie.

Discipline houdt in dat je doet wat je hebt afgesproken. Eerder schreef ik al dat je discipline vooral niet moet verwarren met starheid. Starheid staat gelijk aan niet willen veranderen. Aan achteruitging. Het staat in mijn ogen haaks op vooruitgang. Discipline heeft betrekking op plannen uitvoeren. Veranderingen doorvoeren. Doorzetten, ook als het tegenzit. En uiteraard, discipline betekent ook opnieuw keuzes maken als de context verandert.

Zo halverwege het jaar zul je jezelf moeten vragen  – als je dat al niet gedaan hebt – of je op de goede weg bent. Waar heb je het afgelopen jaar op ingezet? En wat heeft het gebracht? Lig je op schema? Idealiter kun je inzichtelijk maken waar je staat, maar de ervaring leert dat de onderbuik ook een uitstekende raadgever kan zijn. Als je het gevoel hebt dat je niet staat waar je wilt staan, ga er dan maar van uit dat dat klopt.

En dan komen we op de tweede cruciale vraag.

Cruciale vraag 2: Wat moeten we de komende zes maanden vooral gaan doen?
Het lijkt of we pas op de helft zitten, maar we weten allemaal: het jaar is bijna voorbij. Maar wat is er nodig? Keuzes maken is niet eenvoudig. In het Strategisch Communicatie Frame schreven Betteke van Ruler en ik dat de context in grote mate bepalend is voor de keuzes die je maakt. Kortom, wat je het komende half jaar moet gaan doen, hangt in grote mate af van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

Gebruik deze periode dan ook om na te denken over wat je om je heen ziet gebeuren. Welke kansen zie je? Welke zaken maken je onrustig? Waar lig je wakker van? Waar ligt je baas wakker van? Waar liggen klanten en stakeholders wakker van? Het kan niet anders dan dat dit denken nieuwe inzichten oplevert. En dat je dus opnieuw naar eerder gemaakte keuzes moet kijken.

Doe het vooral samen
Mijn advies zou zijn om bovenstaande vragen ook aan je medewerkers en collega’s te stellen. En gebruik de komende periode vooral om een rondje te maken langs personen die ertoe doen. Ga de boer op. Drink kopjes koffie met de personen die ertoe doen. Binnen en buiten de organisatie. En ga dan het gesprek aan. Waar staan we? Hoe doen we het? Waar mogen we tevreden over zijn? En wat moet echt beter? Sta open voor feedback en noteer na afloop van ieder gesprek wat het belangrijkste inzicht is.

Ruimte scheppen
En kom na de zomer met je collega’s bij elkaar. Creëer daar ruimte voor. In je hoofd en in je agenda. Kies een mooie plek op de hei en stel gezamenlijk vast over waar je staat en waar je het komende jaar voor gaat. En vergeet vooral ook niet te bespreken wat je daarbij van elkaar verwacht.

Ruimte creëren voor het beantwoorden van bovenstaande vragen is geen luxe. Het is bittere noodzaak als je van toegevoegde waarde wilt zijn. Gebruik de zomer om (ook) na de zomer het verschil te kunnen maken.En heb je het idee dat je alles dik voor elkaar hebt, denk dan aan deze prachtige boektitel: “what got you here won’t get you there”. Sowieso een handig boek om eens te lezen.