Coronasteun, Zeewolde en de succesvolle lobby voor kernenergie

Op woensdag 22 december 2021 was Wepublic-partner Mark van den Anker te gast bij het BNR Lobbypanel. Naast Mark was ook Jan Meerman, directeur van INretail te gast. In de uitzending werd onder andere ingegaan op de coronasteun voor werkgevers en op de lobby tegen het Meta-datacenter in Zeewolde. Opvallend is dat in het regeerakkoord besloten is tot de bouw van twee nieuwe kerncentrales; een voorbeeld van goede lobby?

Coronasteun

Jan is niet tevreden met de houding van minister Blok (EZK) voor de retail. Winkelen op afstand leidt volgens Jan niet tot meer besmettingen en hij mist de stem van de economie in het coronadebat. Mark deelt deze opinie; de coronamaatregelen horen tot stand te komen middels een afgewogen belangenafweging en hij stelt dat we niet alleen moeten kijken naar wat níet kan, maar ook juist naar wél kan, zeker voor onze economie.

Mark stelt dat we ook de hand in eigen boezem moeten steken; het is niet alsof alle maatregelen zo goed werden nageleefd. Wel stelt Mark dat er behoefte is aan een langetermijnvisie; hoe kan het dat Nederland onderaan alle lijstjes bungelt in Europa, zoals bijvoorbeeld nu met de boosters?

De Nederlandsche Bank waarschuwt dat coronasteun op termijn economisch verstorend gaat werken. Jan geeft in reactie aan dat veel ondernemers helemaal geen steun willen; ze willen juist ondernemen. Mark geeft aan dat ook hier weer behoefte is aan visie. Het kabinet moet de handschoen hierin oppakken. Opvallend: corona is geen ‘hot topic’ in het regeerakkoord.

Zeewolde

De afgelopen maand was er veel te doen over de komst van een datacenter van Meta (moederbedrijf Facebook) in Zeewolde. Hoort zo’n beslissing wel genomen te kunnen worden door een gemeenteraad waarin gemeenteraadsleden, aangesteld voor een paar uur per week, duizenden pagina’s moeten doornemen zonder achtergrondkennis?

‘Nationale coördinatie is hier nodig’ geeft Mark aan ‘Er is hier sprake van totale verkokering’. Mark stelt dat gezien de problematiek over landbouwgrond, de energietransitie en voedselvoorziening dit veel verder gaat dan gemeente Zeewolde. Niemand houdt het overzicht, aldus Mark. Straks hebben we wel elektriciteit voor datacenters en niet voor huishoudens; daar zit volgens Mark het probleem.

Regeerakkoord

Uit het regeerakkoord blijkt dat er plannen zijn voor twee nieuwe kerncentrales. Nog geen dag later heeft Zeeland zich opgeworpen als kandidaat om een hiervan te huisvesten. Jan vindt het heel mooi dat deze kans zo snel wordt opgepakt.

Mark geeft aan het mooi te vinden hoe snel dit onderwerp kan draaien. 10 jaar geleden was dit thema uit den boze en nu staat het in een coalitieakkoord. Volgens Mark is het ook nodig om de energietransitie te bevorderen, wat nu door meer partijen wordt gezien. Hij kaart dit aan als een voorbeeld van een succesvolle lobby, onder andere door Zeeland. De komende jaren zal dit onderwerp verder verkend worden.

Benieuwd naar de rest van deze uitzending en het verdere advies van Mark? Luister hier de volledige uitzending terug.

Heb jij een vraag voor Mark? Of wil je meer weten over de manieren waarop Wepublic jou kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact op met Mark van den Anker.