Column Marco Kortleve: Kennis is Public Affairs

Als bestuurslid van de beroepsvereniging voor public affairs (BVPA) zet ik mij in om het wetenschappelijke fundament onder ons beroep te verstevigen. De contacten met de academische wereld zijn hiertoe het afgelopen jaar geïntensiveerd. Maar ook adviesbureaus, zoals Wepublic, spelen een cruciale rol; ze passen de academische kennis toe in hun adviespraktijk en ze geven hun werknemers de ruimte zich in te zetten voor de BVPA.

Vanaf eind 2021 ben ik bestuurslid van de beroepsvereniging van public affairs-professionals, de BVPA. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille wetenschap en beroepsontwikkeling. Die portefeuille sprak mij aan omdat ik de zoektocht naar wat een vakgebied behelst of nodig heeft, herken van mijn eigen opleidingen: Technische Bedrijfskunde en Techniekfilosofie. Bij Techniekfilosofie dachten studenten na over de impact van hun (technische) vindingen op de maatschappij. Binnen Bedrijfskunde bestond (en bestaat) een levendige discussie over de vraag of dit eigenlijk wel een eigen wetenschappelijk vakgebied is, of dat het vooral voortbouwt op onderliggende disciplines zoals Organisatiekunde, Communicatiekunde, Bedrijfsrecht en andere wetenschapsgebieden. Soortgelijke thema’s zie ik terug in public affairs management, het vakgebied waarin ik sinds 2007 werkzaam ben. Welke kennisgebieden zijn voor de uitoefening van ons vak belangrijk en hoe kunnen we vanuit public affairs management een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Een discussie die niet zonder een sterke beroepsvereniging en een stevig wetenschappelijk fundament gevoerd kan worden.

Mijn generatie (ik ben van 1970) heeft het vak in de praktijk moeten leren; er was destijds nog geen opleiding public affairs. Ik ben zelf na werkzaam te zijn geweest in de Tweede Kamer de public affairs ingerold. Die jaren in de politiek waren natuurlijk een goede basis, maar inmiddels weet ik dat bij het beïnvloeden van beleid veel meer komt kijken dan een gesprek met Kamerlid of een beleidsmedewerker. De lobbyboodschap is het resultaat van veel processen en interventies waarbij kennis van organisaties, communicatie, politiek, psychologie, sociologie en filosofie van pas komt.

Mijn ambitie binnen de vereniging is dan ook om de werkzaamheden van mijzelf en van mijn collega’s (in de toekomst) van een stevig wetenschappelijk fundament te voorzien. Dat mag ook van een vereniging worden verwacht die dit jaar 21 jaar wordt en daarmee, als het een persoon zou betreffen, voor de wet volwassen is. In aanloop naar die volwassenheid hebben we vorig jaar vanuit mijn commissie een grote ronde gemaakt langs verschillende academische centra in Nederland om hen te interesseren voor ons vak. We beogen de leden vanuit die contacten via masterclasses te voeden met academische kennis. Omgekeerd hebben we de ambitie om ons vak en onze leden meer dan nu zichtbaar te maken bij de universiteiten en hogescholen in de vorm van praktijklessen en stages. De adviesbureaus voor public affairs spelen daarbij een cruciale rol; als kraamkamer van jong talent, maar ook als laboratorium voor de toepassing van academische kennis in de adviespraktijk. Ik prijs mij daarom gelukkig dat Wepublic mij de gelegenheid geeft tijd te besteden aan de BVPA.