Beste Public Affairs strategie 2022

Het politiek landschap raakt in Nederland elke dag alleen maar meer versplinterd. Waar in 2002 16 politieke partijen meededen aan de Tweede Kamerverkiezing, deden er in 2021 al 37 mee. Het is dus niet gek dat het ook steeds lastiger wordt om de juiste Public Affairs ingang te vinden om de belangen te behartigen.

Om deze strategie zo goed mogelijk in te vullen is het essentieel om goede kennis te hebben van de werking van de politiek en van het maatschappelijk middenveld en van de processen die leiden tot politieke besluitvorming. Wepublic geeft u in dit artikel dé ‘key’-tips voor de beste Public Affairs strategie voor 2022. Dit artikel gaat in op wat Public Affairs nou precies is, om vervolgens te definiëren wat de essentiële elementen zijn voor de beste strategie. Dit wordt vervolgens geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.

Wat is Public Affairs?

Public Affairs, of ‘staatszaken’ in het Nederlands, is de complete strategie aan acties die een bedrijf of organisatie onderneemt met betrekking tot positionering, in samen/wisselwerking met de buitenwereld.

Dit gaat dus niet alleen om politieke stakeholders, maar ook om klanten, patiënten, concurrenten, bestuur en aandeelhouders. Het gaat, onder andere, om:

  • Communicatie
  • Monitoring
  • Lobby
  • Relatiebeheer

Lobbyen is hierbij een onderdeel van een Public Affairs strategie, maar niet het enige element. Hier is vaak verwarring over. Lobby richt zich voornamelijk op het contact leggen en onderhouden met politieke stakeholders en geeft daarbij uitvoering aan een eerder opgestelde strategie.

Beste Strategie

Het mysterie voor de beste Public Affairs strategie in 2022 is niet moeilijk te achterhalen; wel is het veel werk om deze uit te voeren. De beste strategie is namelijk een integrale aanpak, waarbij geen stap in het proces wordt overgeslagen. Organisaties en bedrijven zijn vaak gretig om aan de slag te gaan met het uitdragen van hun opinie of beleid. Echter is, bijvoorbeeld een lobby-aanpak, inefficiënt als het niet voorgegaan is door het opstellen van een duidelijke communicatielijn of door het sorteren en prioriteren van stakeholders; hoe weet je anders met wie je waarover in gesprek moet? Een integrale aanpak is dan ook cruciaal bij het lobbyen en bij het opstellen van de beste Public Affairs strategie.

Zonder twijfel zit daarbij het meeste werk niet in de uiteindelijke lobby, maar in het opstellen en intern afstemmen van de communicatielijnen, het eenduidig krijgen van de externe visie en het uitvoeren van een uitgebreide stakeholderanalyse. Werkzaamheden die vaak toch worden gezien als de ‘saaiere’ aspecten van Public Affairs, maar wel essentieel voor de slaagbaarheid van de strategie.

Voorbeeld

Deze stellingname kan geïllustreerd worden aan de hand van de casus van Online Verkoopplatform XYZ. XYZ wil graag input leveren voor de nieuwe Europese richtlijn voor de regulering van digitale markten en diensten. Hierbij wil het niet alleen Europese parlementsleden, Nederlandse parlementsleden en bewindspersonen mee krijgen, maar ook klanten van het online platform. Het liefst doet XYZ dit ook samen met concurrent ABC die hier ook van zou profiteren.

XYZ kan als een kip zonder kop contact opnemen met de diverse stakeholders, maar de slagingskans van een dergelijke ‘koude’ lobby zijn aanzienlijk klein. Daarom neemt XYZ Wepublic in de arm, en gaan ze samen aan de slag met diverse acties.

Allereerst schaft XYZ de Stakeholder Intelligence Monitor (SIM) op zowel NL als EU niveau van Wepublic aan; deze monitort alle ontwikkelingen in de politiek en bij concurrenten voor XYZ op dit thema. Daarnaast stelt Wepublic samen met XYZ, een communicatiestrategie op wat onder andere bestaat uit meerdere kernboodschappen, communicatielijnen en een briefing voor medewerkers.

Om deze hoofdlijnen gericht te kunnen verspreiden, voert Wepublic in opdracht van XYZ een stakeholderanalyse uit die vervolgens verwerkt wordt in een stakeholderplot. Met deze plot in de hand weet XYZ précies wie ze het beste kunnen prioriteren in de communicatie en in de lobby. Met deze prioritaire stakeholders neemt XYZ, na een briefing van Wepublic, dan ook contact op, om in samenspraak tot een paar prioritaire speerpunten te komen voor de politieke lobby.

Omdat XYZ vooraf in het proces al een duidelijke communicatielijn heeft opgesteld, deze heeft uitgedragen naar concurrenten en heeft afgestemd met prioritaire stakeholders, weet XYZ nu précies met wíe, wanneer en waarover ze in gesprek willen.

Samen met Wepublic wordt er nu voor gezorgd dat de juiste mails opgesteld worden naar de juiste politieke stakeholders. Daarin zal onder andere een voorstel tot kennismaking worden opgenomen. De briefing vanuit het communicatieplan wordt aangepast naar de stakeholder waarmee het gesprek wordt aangegaan, en voilá, de eerste stap richting een succesvolle lobby is gezet.

Het is hierbij belangrijk om aan te kaarten dat een succesvolle er meestal wel een is van vallen en opstaan. Je communicatieboodschap kan nog zo goed zijn, de andere partij moet wel open staan voor jouw kernboodschap. Het is hierbij belangrijk om de moed hoog te houden en goed vast te houden aan de doelstelling en kernboodschap van het Public Affairs traject. Als dit goed in elkaar zit, komt het uiteindelijk allemaal goed. Zo ook voor XYZ, die nu na een lang traject de Europese wetgeving heeft weten te beïnvloeden.

Hoe Wepublic kan helpen

Laten we eerlijk zijn, het klinkt allemaal relatief simpel als je alles hierboven leest. En met toegang tot een computer en goed internet, zou je verwachten dat iedereen zo de beste Public Affairs strategie opzet met een goede lobby-component. En er is een goede kans dat ook iemand zonder expertise in dit gebied best wat goeds kan neerzetten, door simpelweg te vertrouwen op het onderbuikgevoel.

Bij Wepublic vertrouwen wij ook op dit onderbuikgevoel maar willen wij dat gevoel onderbouwen met betrouwbare data. Daarom zetten wij onze digitale tools in, waaronder de SIM, maar ook onze IssueTracker, om er zeker van te zijn dat ons advies niet alleen op intuïtie is gebaseerd, maar ook op feiten.

Daar bovenop nemen onze adviseurs ook nog eens bergen aan ervaring mee. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden; wij hebben de handleiding al en helpen je graag met deze op maat maken voor jouw behoeften.