Benchmark: communicatiedirecteuren hebben invloed en zien dit terug in hun salaris

Wepublic lanceerde onlangs weer de resultaten van haar Communicatie Management Benchmark. De Benchmark van Wepublic geeft inzicht in zaken als budget, budgetallocatie, salarissen, kerntaken, invloed, samenstelling van managementteams en omvang van afdelingen. De rapportage bevat informatie van meer dan 50 organisaties in Nederland en geeft een beeld van hoe communicatiedirecteuren afdeling organiseren en welke keuzes zij daarbij maken.

“Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat communicatiedirecteuren invloed hebben, dat naar hen geluisterd wordt. Tegelijkertijd is er nog zat ruimte voor verbetering. Ruim een derde van de respondenten neemt bijvoorbeeld niet deel aan het proces van strategieontwikkeling. En dat vind ik onbegrijpelijk”, aldus Frank Körver die samen met zijn collega Annemijn Cassée het onderzoek uitvoerde. “Juist als het gaat om strategieontwikkeling kunnen communicatiedirecteuren van grote waarde zijn vanwege het multistakeholderperspectief dat zij kunnen inbrengen.”

Dat multistakeholderperspectief belangrijk wordt gevonden, blijkt onder meer uit de rol van communicatieafdelingen.

Rol en toegevoegde waarde

Uit het onderzoek blijkt dat de meest dominante rol van communicatieafdelingen nog steeds het versterken en beschermen van merk en reputatie is. Wepublic spreekt hier over de ‘Brand Leader’-rol. Wat opvalt is dat de ‘Linking Pin-rol’ op een tweede plek staat en de komende jaren aan belang wint. Deze rol gaat specifiek over het verbinden van de organisatie met stakeholders en samenleving.

Dat de ‘Brand Leader- en Linking Pin-rollen’ het meest genoemd worden, blijkt ook uit de samenstelling van het managementteam van communicatieafdelingen. Hierin blijken bijvoorbeeld reputatiemanagement en mediarelaties goed vertegenwoordigd.

Annemijn Cassée: “Het managen van de reputatie wordt de komende jaren als grootste opgave gezien, op enige afstand gevolgd door het managen van verandering. Dat verandering door veel respondenten als een belangrijke opgave wordt gezien, verklaart dat ook interne communicatie prominent is vertegenwoordigd in de MT’s van communicatieafdelingen. Maar ook vanuit reputatieperspectief is dit overigens logisch te verklaren.”

Communicatiebudget

Het gemiddelde (centrale) communicatiebudget van de deelnemende organisaties is ruim 3 miljoen euro. De hoogste budgetten komen voor in de commerciële sector, op afstand gevolgd door de semipublieke sector. Budgetten worden vooral vastgesteld op basis van ambitie en ingediend plan (= taakstellend).

De meeste respondenten geven aan dat het gemiddelde (centrale) communicatiebudget de komende jaren min of meer gelijk zal blijven.

Körver: “De meeste vragenlijsten zijn ingevuld voordat Oekraïne werd aangevallen door Rusland. Zoals we merken heeft dit grote gevolgen voor de inflatie en koopkracht in Nederland. Welke invloed dat heeft op de ontwikkeling van communicatiebudgetten, is lastig in te schatten. Alhoewel we zien dat zaken als reputatie en ‘change’ hoog op de agenda staan binnen veel organisaties, verwacht ik op korte termijn geen grote bezuinigingen. Integendeel, gezien de opgaves waar veel organisaties mee te maken hebben, zou een stijging van budgetten mij ook niet verbazen”.

Uit de benchmark blijkt dat het meeste geld wordt uitgegeven aan ‘personeel’. Ongeveer een tiende van het budget wordt door de deelnemende organisaties op dit moment besteed aan de inhuur van externe specialisten, denk hierbij aan adviesbureaus. Respondenten verwachten de komende jaren vooral meer geld uit te gaan geven aan middelen en de inhuur van externe specialisten.

Rapport bestellen & contact

  1. Algemeen rapport: u ontvangt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten plus duiding. Investering: €500,-
  2. Benchmark met het gemiddelde: uw eigen situatie wordt vergeleken met het gemiddelde. Conclusies op maat. Investering: €4000,-
  3. Benchmark met soortgelijke organisaties: u wordt niet alleen met het gemiddelde vergeleken maar u wordt ook vergeleken met soortgelijke organisaties. Denk aan organisaties met een bepaalde omvang of omzet of organisaties uit eenzelfde sector. Conclusies op maat. Investering: €6500,-

Daarnaast zijn maatwerkoplossingen denkbaar. Bijvoorbeeld: u wilt communicatieafdelingen binnen een netwerk vergelijken of u wilt samen met een select groepje andere organisaties een benchmark uitvoeren. Er zijn legio mogelijkheden. Wij verkennen deze graag met u.

Neem contact op met Maurice Jansen.