AI in corporate communicatie: grote kansen vereisen verantwoordelijkheid

Terwijl organisaties steeds vaker de voordelen van Artificial Intelligence (AI) voor corporate communicatie inzien, levert het gebruik ervan ook veel vragen op. Kunstmatige intelligentie is niet langer een ver-van-ons-bed-show voor op werkborrels en verjaardagen, maar doordringt zich steeds verder in alledaagse werktaken. En hoewel Brussel de opkomst wil beteugelen, blijft het ook als organisatie belangrijk om bewust te zijn van de uitdagingen die AI met zich meebrengt. Met verantwoord gebruik en monitoring kan AI een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van de communicatie en dienstverlening.

Kunstmatige hulpkracht voor levensechte tijdswinst

Een van de belangrijkste kansen die AI biedt, is het vereenvoudigen van communicatie. Met AI vervalt de verplichting tot diepgaande kennis van al dan niet digitale communicatiemiddelen. AI doet het werk, wat tijd bespaart in het proces, waardoor meer ruimte ontstaat voor creativiteit.

Die tijdsbesparing stelt professionals in staat om sneller en met hogere kwaliteit resultaten te leveren. Zo maken organisaties steeds vaker gebruik van AI om nieuws en aankondigingen op maat te maken die persoonlijker, boeiender en effectiever zijn. Bovendien kan AI feedback van gebruikers analyseren om te bepalen welke boodschappen resoneren bij het publiek en nieuwe boodschappen creëren om het gewenste respons op te roepen.

Een waardevolle toepassing van AI is het vermogen om problemen op te lossen voordat ze zich voordoen. Een heilige graal voor crisiscommunicatie. AI kan snel grote hoeveelheden data scannen, analyseren, monitoren en potentiële kwesties signaleren die schadelijk kunnen zijn voor de reputatie of bedrijfsvoering van een organisatie. Gebruik AI om de impact van een crisis te voorspellen of te meten en strategieën aan te bevelen om ermee om te gaan.

De kwaliteit van de content die AI genereert, is nog regelmatig een punt van discussie. Sommigen verwerpen AI en beweren dat goede communicatie meer kunst dan wetenschap is, en dat technologie nooit in staat zal zijn om de human touch te vervangen. Maar hoewel AI-content nog verre van perfect is, zijn de resultaten al behoorlijk indrukwekkend. Denk aan de fotorealistische kunstwerken van DALL-E en AI-chatbots die zowel klantenservice als teamwork kunnen faciliteren.

Machine learning: je bent wat je eet

AI baseert zijn kennis en gedrag op de gegevens die eraan worden gevoed. Een punt van zorg is dan ook de mogelijkheid op bias en misinformatie. Als gegevens te sterk zijn beïnvloed, kan dit leiden tot vertekende communicatie, bijvoorbeeld omdat er valse informatie of bevooroordeelde parameters zijn aangereikt. Een recent voorbeeld is de toeslagenaffaire, waarbij personen met een tweede nationaliteit meer kans liepen op een afkeurend signalement van het algoritme. Nieuwe AI-wetgeving moet dit voorkomen, maar de juistheid van informatie blijft een verantwoordelijkheid.

Privacy is een essentiële overweging bij het gebruik van al die ingevoerde gegevens. Waar komt de gevoede data vandaan én hoe wordt het verwerkt? Bedenk goed welke potentieel gevoelige gegevens voor AI ongeschikt kunnen zijn. Het analyseren van gegevens kan onbedoelde consequenties hebben en in strijd zijn met privacywetten en -normen. Het is belangrijk om bewust te zijn van de databronnen en ervoor te zorgen dat de verwerking ervan ethisch en volgens de regels gebeurt.

Vertrouw hierom niet blindelings in de kennis van AI. Kunstmatige communicatie is niet waterdicht. Neem producties niet zonder beraadslaging over, maar controleer het product eerst grondig op juistheid, bevooroordeling, privacy en mogelijk plagiaat. Laat indien nodig een expert meekijken naar de inhoud.

De menselijke maat blijft belangrijk

In alle gevallen geldt: communiceer eerlijk en transparant. Mensen kunnen terughoudend zijn om volledig te vertrouwen op geautomatiseerde systemen. Dat kan de authenticiteit van de communicatie verminderen en de zender minder betrouwbaar maken. Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze de juiste balans vinden tussen het gebruik van AI en menselijke interactie om hun klanten op de meest effectieve manier te bereiken. Eerlijke communicatie versterkt die balans en vergroot het vertrouwen.

Al eerder schreven we dat voor geloofwaardige interactie en het creëren van vertrouwen een organisatie als een mens moet praten. Voor communicatie met AI is dat niet anders. Door de mogelijkheden van AI op een verantwoorde manier te benutten en daar eerlijk over te zijn, kunnen organisaties communicatie naar een hoger niveau tillen. Vragen over hoe die communicatie voor uw organisatie eruit moet zien? Neem contact met ons op.