Als je stakeholders serieus neemt, neem je data serieus

In een snel veranderende wereld wordt er naar de communicatie en/of public affairs professional gekeken voor duiding en advies. Deze professional laat zich hierbij structureel voeden door monitortools (zoals onze Stakeholder Intelligence Monitor) en periodiek door reputatie- en stakeholderonderzoeken.

Vaak worden er aan de output van deze intelligence echter geen directe consequenties verbonden. Wanneer je deze intelligence echter niet actiegericht maakt, belandt het vaak in de beruchte bureaulade. En dat is zonde, want deze signalen uit de buitenwereld verdienen een andere plek, namelijk het kloppend hart van de afdeling.

Durf consequenties te verbinden aan signalen uit de buitenwereld. Stel in een vroegtijdig stadium met elkaar vast wat je doet als uit een reputatieonderzoek komt dat je weinig leiderschap toont. Of als stakeholders aangeven dat de belangenbehartiging van de organisatie met name gericht is op het dienen van het eigen belang. Durf je je communicatiestrategie en message house aan te passen wanneer stakeholders je missie niet erkennen en herkennen?

Het vergt lef om de consequenties van een onderzoek met elkaar te bepalen voor de uitkomsten bekend zijn. En zorgvuldigheid. Loop met je team voorafgaand aan een intelligencevraag – zoals een reputatie- of stakeholderonderzoek – door de verschillende scenario’s en koppel hier consequenties aan. En durf elkaar hier ook na afloop op aan te spreken en uitvoering aan te geven.

Actiegerichte intelligence maakt de organisatie wendbaar: je weet wat er speelt en bent in staat om snel te schakelen. Tevens is het een signaal richting stakeholders dat hun mening serieus wordt genomen. En intern geeft het de afdeling een stevige positie, door de intelligence in handen te hebben die de basis vormt voor besluitvorming.

 

Slag maken met data? Meer weten over wat Wepublic voor u kan betekenen? Neem contact op met Maaike Hellingman-van Hooidonk