Strategie- en visieontwikkeling

Het hebben van een strategisch kompas is essentieel. Strategie is keuzes maken.

Wat wilt uw organisatie bereiken op de langere termijn? En hoe gaat u dat bereiken? De ervaren consultants van Wepublic ondersteunen organisaties onder meer bij:

Visie en strategie gaan over het maken van keuzes. Richting bepalen en een route uitstippelen.

Visies en strategieën gaan over de toekomst en het ontwikkelen en realiseren hiervan is een gezamenlijk proces. Onze adviseurs zijn sterk in het structureren en ordenen van complexe informatie en het aanreiken van nieuwe inzichten.

Wepublic wordt vaak ingeschakeld voor ondersteuning bij visie- en strategieontwikkeling. Hieronder vindt u een aantal relevante cases. Uiteraard vertellen we u graag meer over de organisaties die we al hebben mogen begeleiden. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Aanscherpen van de merkstrategie van de Hogeschool van Amsterdam
Wepublic heeft de HvA geholpen bij het vaststellen van de best passende merkstrategie. Op basis van een heldere analyse en op gefaseerd wijze hebben we de organisatie geholpen knopen door te hakken. Meer weten over fusie- of overnamecommunicatie? Neem contact op met Maurice Jansen.

Verandercommunicatie: begeleiden overname BinckBank door Saxo Bank
Wepublic heeft BinckBank met raad en daad terzijde gestaan toen BinckBank werd overgenomen door Saxo Bank. Van voorbereiding en aankondiging van de overname tot en met de realisatie van de overname. Meer weten over fusie- of overnamecommunicatie? Neem contact op met Maurice Jansen.

Ervoor zorgen dat die nieuwe vestiging er komt
Gamestate wil een nieuwe vestiging openen, maar ervaart problemen bij het verkrijgen van een vergunning. Wepublic heeft een strategie ontwikkeld en er zo mede voor gezorgd dat die vestiging er komt. Meer weten? Neem contact op met Maaike Hellingman-van Hooidonk.

Strategieontwikkeling: fusie in onderwijsland
De adviseurs van Wepublic hebben een fusie in onderwijsland begeleid. Wepublic ontwikkelde een concrete communicatiestrategie. Deze strategie was leidend bij het maken van keuzes. Het resultaat: een succesvolle fusie, gesteund door politiek, sector, media en medewerkers. Meer weten? Neem contact op met Maurice Jansen of Maaike Hellingman-van Hooidonk.

Wepublic publiceert geregeld over strategieontwikkeling. Over het onderwerp schreef Wepublic-partner Frank Körver onder meer de boeken Het Strategisch Communicatie Frame en The Communication Strategy Handbook.