Strategie en ESG

Het hebben van een strategisch kompas is essentieel. Strategie is keuzes maken.

Wat wilt uw organisatie bereiken op de langere termijn? En hoe gaat u dat bereiken? De ervaren consultants van Wepublic ondersteunen organisaties onder meer bij:

Visie en strategie gaan over het maken van keuzes. Richting bepalen en een route uitstippelen.

Visies en strategieën gaan over de toekomst en het ontwikkelen en realiseren hiervan is een gezamenlijk proces. Onze adviseurs zijn sterk in het structureren en ordenen van complexe informatie en het aanreiken van nieuwe inzichten.

ESG en duurzaamheid

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Steeds meer organisaties integreren duurzaamheid in de kern van hun bedrijfsvoering en rapporteren jaarlijks over hun verantwoordelijkheid en beleid op het gebied van milieu, mens en maatschappij.

Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD)
Met de komst van de Europese regelgeving CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) wordt het rapporteren over de impact van bedrijfsactiviteiten op duurzaamheid in rap tempo versneld en net zo belangrijk gemaakt als het rapporteren op financiële gegevens. De richtlijn geeft organisaties de kans om beter zicht te krijgen op de duurzaamheidsprestaties, kansen en uitdagingen. Daarnaast zorgt een ESG-rapportage voor vergrote transparantie en vertrouwen in het stakeholderveld. Voor een specifieke groep bedrijven (meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar en/ of meer dan 20 miljoen euro op de balans) gelden de CSRD-richtlijnen al vanaf het boekjaar 2024. Dat betekent dat ze in 2025 een eerste rapportage moeten opleveren. Ook voor middelgrote- en middelklein-bedrijven zal deze richtlijn in de toekomst gaan gelden.

Belang van stakeholderconsultatie
Voor een aansprekend verhaal over duurzaamheid is het belangrijk om te weten wat de belangrijkste stakeholders, degenen die door jouw organisatie worden beïnvloed, verwachten. Stakeholders vertegenwoordigen belangengroepen als medewerkers, klanten, leveranciers en maatschappelijke organisaties. Hun visie biedt een belangrijk beeld van de uitdagingen, behoeften en kansen op het gebied van duurzaamheid. Door het goed inrichten van dit gesprek haal je als organisatie standpunten op, kan je prioriteiten stellen voor je duurzaamheidsbeleid en draagvlak creëren bij je omgeving. De opgehaalde analyse biedt een startpunt voor het stellen en bereiken van jouw duurzame doelen.

Het ophalen van prioriteiten bij stakeholders en de analyse die daaruit voortkomt, wordt ook wel de ‘materialiteitsanalyse’ genoemd. Met een materialiteitsanalyse maak je een inschatting van duurzame en maatschappelijke onderwerpen die relevant (‘materieel’) zijn voor jouw organisatie en stakeholders. Deze analyse geeft een lijst van onderwerpen waarmee je als organisatie de meeste impact hebt op jouw omgeving. In verband met de CSRD-richtlijn is het voor grote bedrijven zelfs verplicht een ‘dubbele materialiteitsanalyse’ te maken die de impact twee kanten op meet, enerzijds een analyse van de impact van de organisatie op mens, milieu en maatschappij en anderzijds een analyse van de (financiële) impact van maatschappelijke thema’s op de bedrijfsvoering.

Hoe kan Wepublic ondersteunen?