Public Affairs

In politiek en bestuurlijk Den Haag worden de kaders bepaald waarbinnen organisaties (profit en non-profit) opereren. Deze kaders zijn altijd in beweging: nieuwe wetgeving, subsidies of politieke druk vormen kansen en risico’s tegelijk. Voor het verwezenlijken van je doelen is het cruciaal om hiervan op de hoogte te blijven en vooruit te kijken. En als je eenmaal weet wat de agenda wordt, kan het zaak zijn om in actie te komen. Als belanghebbende wil je misschien meedenken over die nieuwe wet, invloed hebben op de subsidiecriteria, of jouw onderwerp agenderen – om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Wepublic heeft de expertise in huis om hierbij te ondersteunen.

Bij Wepublic geloven we dat een succesvolle public affairs-strategie oog heeft voor de wisselwerking tussen politiek, overheid en maatschappij. In deze publieke arena wil je bouwen aan vertrouwen in jou en jouw organisatie. Dit is nodig, om op het juiste moment en op de juiste toon invloed uit te kunnen oefenen. Het is belangrijk om gelijk te hebben, maar uiteindelijk noodzakelijk om gelijk te krijgen. Public affairs is een middel om dit gelijk te behalen.

Wepublic kan ondersteunen op het gebied van:

  • Trends in public affairs
  • Public affairs in een modern jasje
  • Authentieke public affairs
  • Integrale public affairs

Trends in public affairs

Wie zich begeeft in de publieke arena, moet op de hoogte zijn van huidige trends. Wepublic-adviseurs zijn maatschappelijk en politiek betrokken en volgen trends nauwgezet. Denk bijvoorbeeld aan de versplintering in de politiek, die steeds vaker vraagt om gelegenheidscoalities en samenwerking met maatschappelijke stakeholders. Of de opkomst van brancheverenigingen, die hun bestaansrecht tijdens de covid-19-periode opnieuw hebben versterkt. Actiegroepen en mondige burgers lijken juist weer terrein te verliezen, waar branchevereniging een effectievere samenwerkingspartner blijken voor de overheid. Dit type inzicht is nodig voor een effectieve public affairs-strategie.

Public affairs in een modern jasje

Het spreekt voor zich dat een (politiek) netwerk enorm waardevol is in public affairs. Taditionele lobby doet een sterk beroep op dit netwerk. Je kunt echter nog meer bereiken met wat Wepublic beschouwt als moderne public affairs. Bijvoorbeeld op het punt van intelligence – wie goed geïnformeerd is, heeft een voorsprong. Maar ook als het gaat om manieren om gelijk te krijgen. Net als het brede publiek, begeven ook beleidsmakers en politici zich op sociale media. Dat biedt kansen. Wepublic werkt aan slimme oplossingen om die kansen te verzilveren.

Authentieke public affairs

Wij geloven dat een authentieke boodschap het effectiefst is. Daarom gaan de adviseurs van Wepublic schouder aan schouder staan met de opdrachtgever, die zij helpen zijn of haar eigen verhaal te verkondigen. De opdrachtgever is tenslotte de expert op de inhoud. Maar wanneer breng je je boodschap, via welk kanaal en aan wie richt je deze? Daarbij ondersteunen Wepublic adviseurs met raad en daad.

Integrale public affairs

Idealiter vormt public affairs een structureel speerpunt van elke organisatie. Daarbij staat public affairs niet op zichzelf, maar wordt aansluiting gezocht met andere onderdelen van strategische communicatie. Denk aan stakeholder- en issuemanagement, PR en leiderschapscommunicatie. Daarover adviseren wij, en ook voor ons geldt: practice what you preach. Wepublic is een integraal adviesbureau en dat stelt ons in staat over dergelijke grenzen heen te kijken. Adviseurs van Wepublic zoeken elkaar daarbij op en dat stelt ons in staat te adviseren over public affairs op het hoogste niveau.

Neem contact op met een van onze ervaren PA adviseurs.