Project- en programmacommunicatie

Project- en programmacommunicatie staat volop in de belangstelling. Dat is niet verwonderlijk; organisaties hebben steeds vaker te maken met grote projecten. Samenwerkingsverbanden, project- of programmateams. Mede door maatschappelijke ontwikkelingen speelt project- en programmacommunicatie steeds vaker een cruciale rol. Bovendien zijn veel projecten of programma’s uitermate complex; door de aard van het onderwerp, door het aantal betrokken partijen of door het krachtenveld waarin het project of programma moet slagen.

Veel project- en programmamanagers worstelen met belangrijke vragen: Hoe blijft iedereen betrokken bij het project? Hoe bereiken we onze stakeholders in het hoofd en hart? Hoe ‘brand’ je het project of het programma? Hoe richt je de communicatie effectief en efficiënt in? Hoe managen we complexe issues waarbij reputatie op het spel staat?

Goede project- en programmacommunicatie draagt bij aan het laten slagen van projecten.

Wepublic heeft communicatieconsultants in huis die uw team van inspiratie tot realisatie ondersteunen. Zowel op het gebied van interne als externe communicatie.

U kunt bij ons onder meer terecht voor het volgende:

  • Interim (communicatie) management.
  • Het ontwikkelen van een communicatiestrategie, inclusief storyline en ‘branding’.
  • Advisering op het gebied van communicatie, public affairs en reputatie.
  • On the job ondersteuning bij het implementeren van een communicatieplan.
  • Het monitoren van actuele ontwikkelingen en op basis van deze ontwikkelingen bijsturen.
  • Het op 1 (strategische) lijn brengen van meerdere partijen.

Neemt u vooral contact met ons op als u meer wilt weten over project- en programmacommunicatie: