Organisatie van de communicatie

Werken met een ideaal organigram

Wanneer er behoefte is om het organigram van de organisatie te wijzigen kan dat een flinke puzzel zijn en voor de nodige onrust zorgen. Maar het opnieuw structureren van een afdeling biedt ook kansen, een passende structuur zorgt voor effectiviteit en efficiëntie. De afgelopen jaren heeft Wepublic veel organisaties mogen ondersteunen bij het (re)organiseren van communicatieafdelingen.

Wepublic werkt aan het fundamenteel versterken van de rol, toegevoegde waarde en organisatie van communicatie als managementinstrument en/of als afdeling. Met een interactieve aanpak brengen we in kaart wat behouden mag blijven en waar winst te behalen valt. Daarbij zetten we de ‘design principles’ en strategie van de afdeling voorop. Gezamenlijk gaan we op zoek naar het ‘ideale’ organigram, waarbij we bewaken dat het model ook in de praktijk gaat werken.

Voordelen heldere structuur

Het opnieuw inrichten van de communicatieafdeling kan bijdragen aan:

  • Helderheid en snelheid bij afstemming en goedkeuring
  • Integrale en consistente communicatie voor alle interne en externe stakeholders
  • Aansluit bij (grote) communicatiebehoeften van de business versterken
  • Efficiëntie bij het maken van middelen

Neem contact op met een van onze communicatieconsultants.