Krachtenveld- en stakeholderonderzoek

Om een effectieve strategie te bepalen op het gebied van public affairs, corporate communicatie of positionering, is het cruciaal om inzicht te hebben in het krachtenveld waarin uw organisatie opereert. Daarbij hoort ook de vraag hoe uw stakeholders denken over uw organisatie. Antwoorden hierop bieden een waardevol perspectief van buitenaf en geven aanknopingspunten voor stakeholdermanagement. Wepublic voert daarom onderzoeken uit onder stakeholders en brengt krachtenvelden in kaart.

Meerwaarde van een krachtenveldonderzoek:

  • Stakeholdermanagement beter in kaart en gekoppeld aan issues;
  • De uitkomsten zijn bruikbaar voor (herijking van) de strategie en stakeholdermanagement – ook in de boardroom;
  • Het onderzoek zelf is een signaal van betrokkenheid en interesse richting uw stakeholders;
  • Inzicht in percepties van stakeholders, de potentie van stakeholderrelaties en eventuele lacunes.

Kernelementen van een krachtenveldonderzoek

Wij onderzoeken trends, zoals in visies op de rol van uw organisatie en issues waarbij de sector een rol van u verwacht. Ook achterhalen wij binnen een krachtenveldonderzoek hoe de belangenbehartiging van uw organisatie wordt gepercipieerd. Daarnaast onderzoeken wij de perceptie en waardering van uw organisatie, strategie en leiderschap, oftewel uw reputatie. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met soortgelijke organisaties binnen en buiten uw sector. Op basis hiervan identificeren we reputatiekansen en -risico’s. Een krachtenveldonderzoek bevat tevens een onderzoek naar de impact van uw organisatie, via thema’s zoals vertrouwen, innovatie, leiderschap en lobbykracht. Tot slot onderzoeken wij toekomstige verwachtingen over de rol van uw organisatie, de onderlinge relatie en de relevantie. Een krachtenveldonderzoek sluit op die manier af met concrete aanbevelingen over positionering en strategische communicatie.

Hoe een krachtenveldonderzoek werkt

Wepublic identificeert samen met u uw belangrijkste stakeholders. Deze nodigen wij vervolgens uit voor een stevig interview op strategisch niveau. De vragenlijsten en selectie van stakeholders komt op maat en in nauwe samenwerking met u tot stand. Voor de juiste toon voeren wij deze gesprekken op partner niveau.

Hulp nodig? Neem contact met ons op.