Crisiscommunicatie

Ineens is het er: een kwestie die jouw organisatie of het leiderschap ervan hard raakt. Soms staat je reputatie op het spel, maar soms ook je hele bedrijfsvoering of zelfs de continuïteit. De kwestie kan uit eigen geledingen of van buitenaf komen en vraagt om directe actie.

Goede en vooral tijdige crisiscommunicatie is essentieel. Het bepaalt het beeld van de organisatie én van de bestuurder. En kan erger voorkomen.

Wepublic staat u onmiddellijk terzijde en snapt dat kantoortijden er dan niet toe doen.

We zetten onze kennis en ruime ervaring graag in om u weer een gevoel van regie te geven en schade tot een minimum te beperken. Of sterker nog: om sterker uit de crisis te komen.

Als direct handelen noodzakelijk is: Wepublic staat voor u klaar

Wanneer de storm opsteekt is het van belang om de kwestie en het speelveld direct helder te krijgen. Dat vraagt om scherp analytisch vermogen en intelligence. En zeker ook om daadkracht en snel handelen. Samen met u brengen we de situatie in kaart en komen we tot de gewenste aanpak van de crisiscommunicatie.

Wij begrijpen heel goed met welke dilemma’s u hierbij te maken hebt. We zetten onze kennis van het politiek-maatschappelijke veld in en ervaring met andere crisissituaties. En we bewaken de menselijke maat.

Op basis hiervan komen we op de kortst mogelijke termijn tot handelen en concrete producties. Dat kunnen kernboodschappen en persverklaringen zijn, tot mailberichten aan klanten en interne mededelingen. Ook mediatrainingen en een social-strategie kunnen hierbij horen, net als het bieden van tijdelijk extra capaciteit.

De ervaring leert dat je je op crises goed kunt voorbereiden

Hoewel het kenmerkend voor een crisis is dat deze je overvalt, kun je je er in algemene zin op voorbereiden. Samen met u geven we structuren en processen vorm, zodat in een mogelijke storm daadkrachtig en doelgericht gehandeld kan worden.

Bij sommige kwesties kun je je bovendien afvragen of ze echt zo’n verrassing zijn. Met goed issuemanagement en slimme monitoring is vaak al te zien welke kwestie een mogelijke crisis in zich kan hebben. Ook voor een structurele risico-analyse kunt u ons inschakelen.

Een crisis kan ook positieve beweging teweegbrengen

‘Verspil nooit een goede crisis’. We snappen dat in de crisis zelf u vooral wilt dat het zo snel mogelijk voorbij is en de organisatie weer tot de orde van de dag over kan gaan. Toch is na een crisis vaak een hersteloperatie nodig. Het beschadigde vertrouwen dient veel aandacht te krijgen. Dat vraagt om mogelijke bijstelling van stakeholdermanagement.

En een crisis kan – intern en extern – zaken ook juist ten positieve in beweging brengen. Bovenal brengt een goede evaluatie verbeterpunten naar boven, inhoudelijk en procesmatig. Dit pakken we graag samen met u op.

Cases

Adviseurs