logo-wepublic Created with Sketch.

Crisiscommunicatie

Ineens is het er: een kwestie die je organisatie hard raakt. Dat kan enkel je reputatie zijn, maar soms ook je hele bedrijfsvoering of zelfs je continuïteit. De kwestie kan uit eigen geledingen of van buitenaf komen, en vraagt om actie. Goede en vooral tijdige crisiscommunicatie is dan key. Het bepaalt het beeld van de organisatie én van de bestuurder.

Wepublic staat u onmiddellijk terzijde, en snapt dat kantoortijden er dan niet toe doen. We zetten onze kennis en ruime ervaring graag in om u weer een gevoel van regie te geven, en om u eerder onderwerp dan lijdend voorwerp te laten zijn.

Direct handelen is noodzakelijk

Wanneer de storm opsteekt is het van belang om het onderwerp en het speelveld direct helder te krijgen. Dat vraagt om scherp analytisch vermogen en intelligence. En zeker ook om daadkracht. Samen met u brengen we het dossier in kaart en komen we tot de gewenste koers voor de crisiscommunicatie. Wij begrijpen met welke dilemma’s u hierbij te maken hebt. We zetten onze kennis van het politiek-maatschappelijke veld in, en we bewaken de menselijke maat.

Op basis hiervan komen we op de kortst mogelijke termijn tot producties. Dat kunnen kernboodschappen en persverklaringen zijn, tot mailberichten aan klanten en interne mededelingen. Ook een mediatraining en een social-strategie kunnen hierbij horen, net als het bieden van tijdelijk extra capaciteit.

Op crises kun je je voorbereiden

Hoewel het kenmerkend voor een crisis is dat deze je overvalt, kun je je er in algemene zin op voorbereiden. Samen met u geven we structuren en processen vorm, zodat in een mogelijke storm daadkrachtig en doelgericht gehandeld kan worden.

Bij sommige kwesties kun je je bovendien afvragen of ze echt zo’n verrassing zijn. Met goed issuemanagement en slimme monitoring is vaak al te zien welke kwestie een mogelijke crisis in zich kan hebben. Ook een structurele risico-analyse hoort hierbij.

Een crisis vraagt om reparatie

‘Verspil nooit een goede crisis’. We snappen dat in de crisis zelf u vooral wilt dat het zo snel mogelijk voorbij is en de organisatie weer tot de orde van de dag over kan gaan. Toch is na een crisis vaak een hersteloperatie nodig. Het beschadigde vertrouwen dient veel aandacht te krijgen. Dat vraagt om mogelijke bijstelling van stakeholdermanagement.

En een crisis kan – intern en extern – zaken ook juist ten positieve in beweging brengen. Bovenal brengt een goede evaluatie verbeterpunten naar boven, inhoudelijk en procesmatig. Dit pakken we graag samen met u op.

Cases

Adviseurs