College op de Kaart

College op de Kaart helpt nieuwe Colleges van B&W om positie te kiezen, impact te vergroten en verbinding te versterken.

21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen trekken ten strijde om zo veel mogelijk zetels binnen te halen. Vanaf 22 maart verandert het spel: er moet onderhandeld worden en een nieuw College van B&W worden gevormd. De vraag is dan: hoe zorgt een nieuw College van B&W er voor dat ze een succesvolle start maakt en goed voor de dag komt?
College op de Kaart is een verzamelnaam van verschillende activiteiten waarmee wij het nieuwe College én hun adviseurs (bijvoorbeeld gemeentesecretarissen en communicatiedirecteuren) ondersteunen. Daarbij gaat het om teamontwikkeling, versterken van het persoonlijke profiel, positionering en communicatie van het College, effectief optreden in de media en draagvlak genereren onder inwoners en stakeholders.

College op de Kaart is modulair opgebouwd en kan volledig naar smaak worden samengesteld. Ervaren adviseurs maken gebruik van een praktische en interactieve werkwijze, met tastbaar resultaat als gevolg.

Meer weten? Neem contact met ons op.