College op de Kaart

College op de Kaart helpt Colleges van B&W om positie te kiezen, impact te vergroten en verbinding te versterken.

Tijdens gemeenteraadsverkiezingen trekken politieke partijen ten strijde om zo veel mogelijk zetels binnen te halen. Na de verkiezingen verandert het spel: er moet onderhandeld worden en een College van B&W gevormd worden. Bij voorkeur een sterk College. Sterk wordt je niet vanzelf, daar moet aan gewerkt worden. Positie en herkenbaarheid opbouwen als team en als individu is cruciaal.

Goed voor de dag komen en duurzaam succes: dat is wat we beogen met de propositie College op de Kaart. College op de Kaart is een verzamelnaam van verschillende activiteiten waarmee wij het College én hun adviseurs (bijvoorbeeld gemeentesecretarissen en communicatiedirecteuren) ondersteunen. Daarbij gaat het om teamontwikkeling, versterken van het persoonlijke profiel, positionering en communicatie van het College, effectief optreden in de media en draagvlak genereren onder inwoners en stakeholders.

College op de Kaart is modulair opgebouwd en kan volledig naar smaak worden samengesteld. Ervaren adviseurs maken gebruik van een praktische en interactieve werkwijze, met tastbaar resultaat als gevolg.

Meer weten? Klik hier of neem contact met ons op.