The Audit

Met The Audit heeft Wepublic een praktische methodiek ontwikkeld om in een kort tijdsbestek inzicht te krijgen in kwaliteit, professionaliteit en impact van de communicatieafdeling.

Communicatie draagt een grote verantwoordelijkheid binnen overheidsorganisaties. Of het nou gaat om een bijdrage aan het vergroten van herkenbaarheid en vertrouwen, het helpen verkleinen van de kloof tussen burger en politiek of het verhogen van de effectiviteit van de organisatie. Het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van de afdeling is daarom een must. De vraag is: doet de afdeling de goede dingen en hoe goed doet ze die dingen?

The Audit is een waardevol instrument om in korte tijd belangrijke inzichten te krijgen en richting te bepalen in het functioneren van de communicatieafdeling. Een aanzienlijk aantal gemeenten, provincies en waterschappen heeft er inmiddels voor gekozen om een Audit te doen van de communicatieafdeling. De compacte vorm en korte doorlooptijd maakt The Audit zeer effectief: een inhoudelijke enquête onder opdrachtgevers en relaties van de afdeling, een visitatiedag en een rapportage met concrete aanbevelingen.

De reacties vanuit gemeenten zijn positief: The Audit wordt gezien als een professionele interventie van de communicatieafdeling en versterkt de interne samenwerking. Communicatieafdelingen die The Audit hebben gedaan gaven aan dat ze na de visitatie een breder intern draagvlak en een sterkere positie binnen de organisatie hebben ontwikkeld.

Meer weten? Bekijk de website, lees het artikel of neem contact met ons op.

Lees meer