Uitwerking nieuw pensioenakkoord in kaart gebracht

Inzicht: De klant wil inzicht verwerven in de ontwikkelingen rondom de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord

  • Versterken van het strategisch issue-en stakeholdermanagement.
  • Signalen en stromen van informatie overzichtelijk samenbrengen.
  • Duiden en vertalen van signalen naar inzichten en concrete acties.

Idee: Issue Tracker helpt om een strategische slag te maken in issue- en stakeholdermanagement

  • De Issue Tracker is een strategische tool om de ontwikkeling van een specifiek issue in kaart te brengen, te duiden en te vertalen naar concrete acties.
  • Aan de hand van deskresearch en big-data analyses worden ontwikkelingen in de private-, stakeholder, – media-, politieke-, en overheid arena’s in kaart gebracht en vertaald naar actionable insights.
  • In nauwe samenwerking hebben de klant en Wepublic de Issue Tracker ingericht, uitgevoerd en de inzichten vertaald naar een actieplan waaraan concrete invulling gegeven kan worden.

Resultaat: De klant kan met de Issue Tracker haar topissue het komende jaar zeer goed managen. De klant krijgt in een reeks van 5 rapportages diepgaand inzicht in de aandacht en sentimenten die rondom het pensioenakkoord spelen in de verschillende arena’s, en de standpunten van relevante stakeholders rondom het issue. Een must have tool in issuemanagement!

Alle uitgelichte cases