Strategische ondersteuning bij behalen concreet lobbyresultaat

Inzicht: Nieuwe politiek-bestuurlijke termijn leidt tot kansen en risico’s voor de sector.

  • Een sector kreeg te maken met vernieuwende omstandigheden door een herzien beleidsplan.
  • Onze klant vindt het essentieel dat haar stem ook in het nieuwe beleidsplan weerklinkt.
  • De organisatie heeft te maken met een breed scala aan gedreven stakeholders, waarbij de media een actieve rol spelen.

Idee: Met een strategisch en vernieuwend lobbyplan positionering verstevigen en lobbykansen verzilveren.

  • Wepublic ontwikkelde samen met de klant het lobbyplan en werd ook gevraagd te ondersteunen bij de uitvoering van het plan.
  • Het lobbyplan vormde de basis voor de werkzaamheden van het bestuur en de directie van de organisatie.
  • Wepublic was strategische sparringpartner en leverde op verzoek van de klant gevraagd en ongevraagd PA- en communicatieadvies.

Resultaat: Succesvolle lobby met concreet resultaat voor de achterban en betere positionering van de vereniging.

Alle uitgelichte cases