Praktisch kompas voor het maken van keuzes en het realiseren van de strategie

Inzicht: de afdeling Marketing & Communicatie van APG legt de lat hoog en wil nog meer focus.

  • De afdeling Marketing & Communicatie van APG helpt pensioenfondsen en werkgevers om deelnemers grip te geven op hun financiële situatie.
  • De afdeling groeit sterk en heeft een helder doel: pensioenen gemakkelijker en toegankelijker te maken voor doelgroepen. Het MT van de afdeling vindt het belangrijk dat efficiënt en effectief gewerkt wordt aan het realiseren van dat doel.
  • Nu er een sterke (inhoudelijke) strategie ontwikkeld is, wil het MT van de afdeling met elkaar vaststellen wat er voor nodig is om deze strategie te realiseren; waarop gaan wij als MT en als afdeling het komende jaar de nadruk leggen?

Idee: met elkaar ambities en speerpunten formuleren met behulp van een praktisch model en op basis van een heldere analyse.

  • Aan de hand van een praktisch werk- en denkmodel heeft Wepublic in kaart gebracht aan welke ‘knoppen’ het MT van de afdeling Marketing & Communicatie moet draaien om de impact van de afdeling te vergroten.
  • De inzichten die deze exercitie heeft opgeleverd was input voor een reeks interactieve werksessies met het MT. Tijdens deze sessies zijn onder meer de belangrijkste managementopgaves vastgesteld en aansprekende ambities geformuleerd. Hieraan zijn daarna concrete speerpunten gekoppeld. Ook is een planning opgesteld.
  • Tijdens deze werksessies werd – op hoofdlijnen – gaandeweg duidelijk waar het MT het komende jaar de nadruk op wil gaan leggen. Door hier vervolgens ook met de verschillende teams het gesprek over aan te gaan en de gemaakte keuzes steeds verder aan te scherpen, is een praktisch kompas voor het MT gecreëerd.

Resultaat: een praktisch kompas voor het MT van de afdeling Marketing & Communicatie dat helpt bij het maken van keuzes en het realiseren van de strategie.

Alle uitgelichte cases