Organiseren van de communicatiefunctie bij een ambitieus waterschap

Inzicht: Waterschappen willen en krijgen een steeds zichtbaarder rol in de maatschappelijke arena.

  • Waterschappen zijn van oudsher technische georiĆ«nteerd en relatief bescheiden.
  • Maatschappelijke vraagstukken (o.a. klimaatverandering) vragen om een steviger en zichtbaarder rol van waterschappen.
  • Het Hooghheemraadschap van Rijnland neemt haar verantwoordelijkheid serieus en wil zich zelfbewuster presenteren en dialoog op gang brengen.

Idee: Een nieuw perspectief op de communicatiefunctie (strategie, structuur en teamleiderschap) binnen het Hoogheemraadschap vanĀ Rijnland.

  • Wepublic voerde een audit uit van de afdeling Communicatie en formuleerde duidelijke kansen.
  • Er werd een concrete communicatiestrategie ontwikkeld met inspirerende ambities en duidelijke kerntaken.
  • De strategie vormde de basis voor de blauwdruk van de afdeling en het profiel van de nieuwe teamleider.

Resultaat: Een concrete, nieuwe richting voor Communicatie, expliciet verbonden met de organisatieprioriteiten.

Alle uitgelichte cases