Leiderschap & communicatie: met een leider werken aan de drie pijlers van leiderschapscommunicatie

Inzicht: Een ervaren leider wordt bestuurder van een nieuwe spin-off.

  • De nieuwe rol brengt verantwoordelijkheden met zich mee in een nieuwe internationale context.
  • Door de organisatiedynamiek is er weinig tijd en ruimte om bedachtzaam over te schakelen naar de nieuwe rol.
  • De klant heeft behoefte aan diepgaande reflectie op persoonlijk leiderschap en visie op de nieuwe organisatie.

Idee: Samen de eigen visie, stijl en signatuur definiëren en verbinden aan de nieuwe organisatie.

In drie beknopte modules hebben we gericht gewerkt aan de drie pijlers onder effectieve leiderschapscommunicatie:

  1. Stijl: bewustwording van persoonlijke communicatie- en leiderschapsstijl, tone-of-voice, non-verbale communicatie, oefenen met stijlflexibiliteit
  2. Inhoud: formuleren van een inspirerend en richtinggevend verhaal (de ‘personal brand story’ en de ‘corporate story’), duidelijke visie en kernboodschappen, definiëren van heldere en aansprekende profileringsthema’s
  3. Plan: ontwikkelen van doordacht introductieprogramma met passende interactievormen en heldere doelen richting de verschillende interne en externe doelgroepen en stakeholders

Resultaat: de nieuwe positie als CEO starten met focus en inspirerende inzichten.

Alle uitgelichte cases