Krimpenerwaard: lobby voor een extra oeververbinding

Inzicht: De gemeente Krimpenerwaard wil inzetten op de realisatie van de Oost-Oost oeververbinding.

  • De vitaliteit van de gemeente waarborgen, en de relatie stad-land te versterken.
  • De belangen van de gemeente Krimpenerwaard inzichtelijk maken en in beeld komen bij de besluitvormers.
  • Om mee te kunnen doen met de grote spelers is het van belang grip te krijgen op het MIRT besluitvormingsproces.

Idee: Lobby starten om het verhaal van de gemeente als reëel alternatief op tafel te krijgen bij besluitvormers.

  • Wepublic ontwikkelde een lobbystrategie op basis van vooraf gestelde realistische doelen en ambities.
  • Het MIRT besluitvormingsproces, mogelijke beïnvloedingsmomenten en belangrijkste stakeholders en spelers werden overzichtelijk in kaart gebracht.
  • De strategie vormde de basis voor uitvoering van de concrete lobbyinzet.

Resultaat: De gemeente Krimpenerwaard is in beeld bij de besluitvormers, en heeft vanuit het MIRT een prima alternatief geboden gekregen voor de ontwikkeling van het gebied. 

Alle uitgelichte cases