HvA: Vaststellen van de best passende merkstrategie

Inzicht: de HvA bestaat uit veel sterke merken, maar de onderlinge verbinding kan duidelijker.

  • Uit onderzoek blijkt dat de Hogeschool van Amsterdam een sterk merk is op het gebied van onderwijs en onderzoek.
  • Ook binnen de verschillende onderdelen van de HvA worden merken gevoerd; de waarde van deze merken en de verbinding met met het merk HvA is echter niet altijd helder.
  • Het College van Bestuur vindt een heldere merkstrategie van strategisch belang en wil een helder antwoord op de vraag wat de best passende merkstrategie is voor de HvA en hoe deze werkbaar wordt gemaakt in de context van de HvA.

Idee: op basis van een heldere analyse, op gefaseerd wijze en samen met de organisatie knopen doorhakken.

  • Samen met de verschillende organisatieonderdelen is de merksituatie in kaart gebracht en zijn – mede op basis van het instellingsplan van de HvA en verschillende onderzoeken – scherpe conclusies getrokken over ‘wat best passend is’.
  • Op basis van deze conclusies is samen met een werkgroep een concreet advies voor het CvB voorbereid, inclusief uitwerking naar scenario’s en visuele oplossingsrichtingen.
  • Het CvB heeft samen met decanen en directeuren gekozen voor een endorsed merkstrategie waarbij gekozen is voor een consequente combinatie van moedermerk HvA en submerken, in balans met elkaar.

Resultaat: een organisatiebrede merkstrategie waarbij moedermerk HvA nadrukkelijker wordt verbonden met submerken.

 

(foto: Djedj / Pixabay)

Alle uitgelichte cases