Doorontwikkeling van strategisch programma voor de communicatiefunctie bij DSM

Situatie en inzicht: de communicatiedirecteur en het -leiderschapsteam hadden behoefte aan een klankbord op proces en inhoud om de impact van de communicatiefunctie te vergroten. Focus van het programma lag op stakeholder gedreven campagnes, digitale versterking en teamontwikkeling.

Aanpak:

  • Centraal hierbij stond het samenbrengen van de verschillende verbeterinitiatieven en -ambities.
  • Vanuit onze externe adviesrol hebben wij het team begeleid op structuur, inhoud en aanpak. En ideeën aangereikt om stakeholders actief mee te nemen in het proces.
  • Daarnaast hebben we praktische support geleverd op het gebied van projectmanagement en -communicatie.

Resultaat: een solide en gedragen programma, waarbij opdrachtgever Minke Bijl onze bijdrage omschreef als inhoudelijk sterk en ook in het contact heel fijn meedenkend en uitdagend.  

 

Alle uitgelichte cases