Crisiscommunicatie: Zorgvuldigheid en snelheid voorop bij een gevoelige kwestie

Inzicht: Bij een zorginstelling zijn vermoedens van onzorgvuldig gedrag door een van de medewerkers.

  • Er waren geen bewijzen van onzorgvuldig gedrag, maar de aantijgingen wezen op mogelijk gedrag dat onverenigbaar is met het werk van de medewerker.
  • Er is direct in kaart gebracht wie geraakt konden zijn door het gedrag. Dat wees niet op cliënten of andere stakeholders van de organisatie, noch op andere te traceren personen.
  • Met de politie en andere autoriteiten is nauwgezet overleg geweest over te nemen stappen.

Idee: Snel handelen en rekening houden met diverse scenario’s.

  • Samen met advocaten heeft Wepublic mogelijke routes opgesteld en voor iedere route een communicatie-aanpak ontwikkeld.
  • Het belang van cliënten, medewerkers en de maatschappij stond in alles voorop, waarbij niet voorbij mocht worden gegaan aan de mogelijke gevolgen voor de medewerker die formeel niet schuldig was.
  • Met het crisisteam werd snel gehandeld, waarbij voortdurend de aanpak werd getoetst na ieder contact met de betreffende medewerker en de collega’s, en op eventuele signalen in of buiten de organisatie.

Resultaat: De organisatie heeft zorgvuldiger dan alle standaarden gehandeld zonder onnodige onrust te veroorzaken.

Alle uitgelichte cases