Workshop cryptovaluta ‘kansen voor het oprapen voor de BV Nederland’

Jan-Willem Burgers (Capgemini), Kai Guldemond en Sascha Lang (beiden Blenheim Advocaten) hebben op maandag 19 november 2018 in samenwerking met Wepublic een workshop verzorgd voor Tweede Kamerleden over de politieke en juridische dimensies van cryptovaluta. Een complex onderwerp, waarbij veel termen door elkaar worden gebruikt en de discussie regelmatig lijdt onder feitelijke onjuistheden en halve waarheden. Om de kansen voor de BV Nederland van deze ontwikkeling te benutten moeten politieke keuzes worden gemaakt.

Kansen voor BV Nederland

Jan-Willem Burgers, momenteel werkzaam bij de Distributed Ledger Practice van Capgemini, zette in zijn beschouwing het ontstaan, de uitdagingen, maar vooral de vele mogelijkheden van Bitcoin uiteen. Hierin zat zijn overtuiging verwerkt, gesteund door een indrukwekkend feitenrelaas, dat Bitcoin de komende decennia een zeer grote impact zou kunnen hebben op de Nederlandse en globale economie.

Als opmaat naar de presentatie van Blenheim stelde Burgers dat de overheid niet te laat moet zijn met het verkennen van de technologie: “Ik zie Bitcoin de Euro voorlopig niet vervangen, daar hoeven beleidsmakers niet bang voor te zijn. Ze moeten juist de indrukwekkende mogelijkheden van deze technologie onderschrijven en inzien welke kansen deze technologie biedt voor BV Nederland.”

Baat bij duidelijkheid

Guldemond en Lang, beiden zelf dagelijks betrokken bij het geven van juridisch advies over cryptovaluta en ICO’s, gaven in hun betoog aan dat de huidige financiële wet- en regelgeving voor een groot deel voldoende is om cryptovaluta en ICO’s te reguleren. Vanuit de praktijk krijgen zij echter signalen dat de toezichthouders op de financiële markten zich niet duidelijk kunnen uitlaten over de juridische status van cryptovaluta en ICOs omdat er politieke steun ontbreekt. Zij die de technologie willen ontwikkelen en gebruiken krijgen hierdoor geen zekerheid, terwijl zij die in andere landen (Zwitserland, Frankrijk, Malta) wel krijgen.

Dat heeft twee effecten volgens de twee advocaten van Blenheim: “Het gebrek aan zekerheid zorgt ervoor dat ondernemingen met legitieme intenties die met deze technologie willen experimenteren, naar het buitenland gaan om zekerheid te krijgen. Dat is een gemiste kans voor Nederland. Daarnaast faciliteren we, door het niet hanteren van duidelijke regels, partijen met slechte intenties, maar nu niet illegaal bezig zijn. Daardoor kunnen toezichthouders niet optreden.” Het gaat Guldemond en Lang niet om het al dan wel of niet toestaan van cryptovaluta, maar om het creëren van duidelijkheid. De minister van Financiën zou daarin het voortouw moeten nemen.

Rol van Wepublic

De workshop is een initiatief van Mark van den Anker, partner bij Wepublic. De workshop is pro deo door Wepublic verzorgd, met het oogmerk een bijdrage aan het politieke- en maatschappelijke debat te leveren op deze technologische ontwikkelingen.

U kunt de volledige position papers van Burgers, Guldemond en Lang hier vinden.

 

Dit blog werd geschreven door Pepijn Veerman en Jonathan Seib

Waardeer deze post:

(No Ratings Yet)