Wat is de rol van de communicatieafdeling?

Het beeld dat de communicatieafdeling heeft van zijn eigen rol in de organisatie kan flink verschillen van het beeld dat de directie heeft of andere collega’s in die organisatie hebben. Dat kan tot misverstanden leiden.  Maar ook tot irritaties, door verwachtingen die over en weer niet ingelost worden. Dan wordt het tijd voor een gesprek over die rol.

Zonder dat ik me daar erg bewust van was had ik in bepaalde communicatiefuncties een duidelijk beeld voor ogen waartoe de communicatieafdeling op aarde was, en dus van de rol van de afdeling binnen het bedrijf. En dat beeld was zo sterk, dat ik er gemakshalve van uitging dat de medewerkers op de afdeling en de directie hetzelfde beeld hadden. Dat bleek niet altijd het geval. Dan ga je langs elkaar heen praten, en dat is makkelijk te voorkomen.

Rol van de communicatieafdeling

Een goede communicatieafdeling kan grofweg vijf rollen vervullen, en weet op welke rol het accent moet liggen:

  • de brand leader: de afdeling neemt verantwoordelijkheid ten aanzien van identiteit, merk en reputatie. Hij bouwt en beschermt.
  • de change accelerator: de afdeling ondersteunt en versnelt veranderprocessen en helpt organisaties wendbaarder te worden.
  • de enabler: de afdeling werkt aan een communicatieve organisatie en helpt anderen hun communicatierol optimaal in te vullen.
  • de business partner: de afdeling helpt het primaire proces bij het realiseren van de ambities en omgaan met uitdagingen.
  • de linking pin: de afdeling verbindt de binnen- en buitenwereld en versterkt de verbinding met de samenleving (stakeholders).

Het belang van deze rollen blijkt onder meer uit onderzoeken van Wepublic naar de plek en de inrichting van communicatie-afdelingen.

Effectiviteit

De aard van de organisatie en haar levensfase, de marktdynamiek en andere factoren kunnen erom vragen om één of een paar van die rollen de meeste aandacht te geven. Da’s de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant heb je als professional veelal de neiging om de nadruk op één of op een paar rollen te leggen, omdat dat onbewust jouw overtuiging is, of omdat je professionele achtergrond dat ongemerkt voor je ingekleurd heeft, of omdat je eerste baas dat heeft beïnvloed, om maar wat te noemen.

Het komt de effectiviteit (en het werkplezier) ten goede om die rollen eens op papier te zetten en met elkaar te bespreken. Hoe fijn als de rollen die de organisatie verwacht dezelfde zijn als de rollen waar jij vooral naar neigt of die jou goeddunken. En ook fijn als aan het licht komt dat dat niet zo is. Misschien breng je de organisatie nieuwe inzichten over de rol van de communicatieafdeling. Of zul je zelf je accenten wat moeten verleggen.

Maurice Jansen is senior adviseur bij Wepublic. Neem contact op met Maurice om te praten over de rol van de communicatieafdeling.