Vooruitkijken naar de toekomst: wat brengt het coalitieakkoord van Rutte IV ons?

Met de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis achter de rug, maar liefst 273 dagen, is het dan nu echt zo ver. Het coalitieakkoord, met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, is op 15 december 2021 gepresenteerd door VVD, D66, CDA en CU. In het nieuwe regeerakkoord wordt er gul gestrooid met nieuwe ministerposten. Het akkoord staat daarnaast vol met duurzame ambities en financiële impulsen om de verschillende transities te versnellen. Wepublic heeft het regeerakkoord geanalyseerd en zet de belangrijkste punten hieronder uiteen. Welke politieke knopen zijn doorgehakt en waar gaat het kabinet zich op richten. Kortom: wat kan Nederland verwachten van Rutte IV?

Nieuwe ministers

Het nieuwe kabinet zal bestaan uit maar liefst twintig ministers, vijf meer dan het vorige kabinet. Dit lieten de coalitiepartijen eerder al doorschemeren. In het nieuwe regeerakkoord zijn de eerste twee posten al bekend. Een nieuwe minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO) gaat gemeenten en provincies ondersteunen in het bepalen van woningbouwlocaties. Met een nieuwe minister hoopt het kabinet de woningbouw te versnellen tot rond de 100.000 woningen per jaar.

Ook een minister voor Klimaat en Energie moet het kabinet voorzien van meer slagkracht. Deze minister wordt verantwoordelijk voor het nieuwe Klimaatfonds. Om de nieuwe doelen te halen wordt daarnaast een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad ingesteld, zoals dat ook in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd.

Een opvallende verschijning is de komst van een Chief Medical Officer. Het kabinet overweegt om een dergelijke functie in te stellen, die vanuit ‘technisch-inhoudelijke kennis opereert en kan bijdragen aan een betere publieke zorg’. Diederik Gommers heeft eerder aangegeven een ministerpost niet te ambiëren. Wellicht dat de komst van een dergelijke functie, wél in zijn straatje past.

Het blijft nog even gissen welke andere ministerposten erbij komen. In de media wordt hier al uitgebreid over gespeculeerd. Zo wordt er gesproken over bewindspersonen voor stikstof, pensioenen, Europa en digitale zaken. Wellicht dat hier de komende weken meer duidelijkheid over komt.

Het Klimaatfonds Groen, groener, groenst

Wie het regeerakkoord doorleest, valt één ding op; aan klimaatambities geen tekort. Zo komt er een klimaat- en transitiefonds van €35 mrd. voor de komende 10 jaar om de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen, de groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen. Met de 10 tot 20 grootste uitstoters worden tevens afspraken gemaakt om de hoeveelheid broeikasgassen te reduceren. Daarnaast worden de eerste stappen gezet voor het invoeren van het zogeheten ‘rekeningrijden’.

Om het klimaatdoel 55% CO2-reductie in 2030 te behalen, wordt het beleid ingericht op een hogere opgave, namelijk 60% reductie. Enerzijds wordt er fors ingezet op duurzame energie zoals extra wind op zee en zon-op-dak. Anderzijds wordt er ook ingezet op kernenergie en worden voorbereidingen getroffen om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Daarmee is de grote politieke kogel door de kerk. Ondanks de eerdere bezwaren van onder andere D66 en ChristenUnie, gaat er binnen deze kabinetsperiode toch worden ingezet op kerncentrales.

Op naar de bordesfoto met 50% vrouw

Met het gepresenteerde regeerakkoord zijn de eerste stappen van Rutte IV gezet. Het is nu slechts wachten op de poppetjes. Welke bewindspersonen keren terug en welke nieuwe gezichten gaan we zien. Rutte wordt tijdens het debat over het regeerakkoord op donderdag 16 december aangesteld als formateur. Hij streeft ernaar om in de tweede week van januari op het bordes te staan met zijn vierde kabinet. Eén ding is zeker: 50% van de nieuwe regering zal bestaan uit vrouwen.

Is jouw organisatie al voorbereid op de nieuwe kabinetsperiode? Wepublic ondersteunt organisaties en biedt hierin verschillende mogelijkheden. Zo levert Wepublic bijvoorbeeld een analyse van het regeerakkoord op maat en brengen we de kansen en risico’s in kaart. Tevens denken we mee in hoe uw organisatie hierop in kan spelen.

Meer weten? Neem dan contact op met Annemijn Cassée.