De verkiezingscampagnes: zijn ze nu al wel of niet begonnen?

(leestijd: 2 minuten)

Mensen in de Haagse bubbel zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Politieke partijen zijn bezig met lijsttrekkersdebatten, vormen van kieslijsten en opstellen van verkiezingsprogramma’s. En ook beleidsmakers zetten zich schrap voor de verkiezingen. En dat terwijl de rest van Nederland bij het lezen hiervan waarschijnlijk denkt: huh, welke verkiezingen?

We doelen niet op de verkiezingen tussen Trump en Biden, hoewel deze uitslag ongetwijfeld zijn weerslag zal hebben in de Nederlandse politiek. Nee. Het gaat om de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Achter de schermen zijn de campagnes al maanden in gang. De Algemene Politieke Beschouwingen waren nog redelijk gemoedelijk en draaiden vooral om de testcapaciteit, mondkapjes en sterftecijfers. Maar steeds meer worden de campagnes zichtbaarder voor het grote publiek.

Een cruciaal politiek half jaar

Terwijl de meeste mensen er dus nog niet mee bezig zijn, wordt het komende half jaar wel cruciaal in de politiek. In principe zijn de regeringstermijnen vier jaar. In de praktijk is het eerste jaar voor de formatie, het opstellen van het regeerakkoord en vervolgens het smeden van verdere plannen per ministerie. Het tweede en derde jaar worden de plannen daadwerkelijk uitgevoerd. Het vierde jaar, waar we dus nu inzitten, heeft een eigen dynamiek. Elke politieke partij is al weer bezig met de partijprogramma’s en de volgende termijn. De gevolgen hiervan zijn tweeledig. Enerzijds willen partijen juist nu geen misstappen begaan en hun handen branden aan gevoelige dossiers. De hete aardappel wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. Bijvoorbeeld de herziening van het fiscale stelsel. Anderzijds willen partijen scoren. Partijen kiezen dit jaar dus zorgvuldig hun speerpunten. En richten zich specifiek op een bepaalde doelgroep, zoals de huidige achterban of de partij van wie ze zetels denken af te snoepen.

En dit alles te midden van een pandemie. Nog nooit keken zo veel mensen naar een persconferentie van premier Rutte als dit jaar. Alles ligt al onder een vergrootglas en de bevolking staat op scherp. Tegelijkertijd lijkt het vertrouwen in Rutte stabiel. De verdere ontwikkeling van de pandemie is essentieel voor het vertrouwen in de huidige regering. Deze onzekerheid zorgt ervoor dat we bij de peilingen een slag om de arm moeten houden. Komen we aan het einde van het jaar uit de crisis, met beperkte sterftecijfers en geringe impact op de gezondheidszorg en economie? Dan is Rutte een held. Hij is de premier die ons voor de tweede keer uit de crisis bracht. Het tegenovergestelde is ook mogelijk.

De onvermijdelijke thema’s van de campagnes

Elke partij heeft een eigen blik op hoe we uit de crisis komen. Een groen herstel is een vaak gehoorde zinsnede. Het is in ieder geval onvermijdelijk dat alle partijen ingaan op het Nederland na de coronacrisis. Verder zijn door de coronacrisis een aantal sectoren tegen het licht gehouden. We zijn op een andere manier naar de gezondheidszorg gaan kijken, naar het onderwijs en naar de economie en bijbehorende sociale voorzieningen. D66 spreekt zelfs over een nieuw leiderschap en een nieuw begin. SP wil ook vooruit, en stelt daarbij de menselijke maat centraal. Op de andere verkiezingsprogramma’s moet het publiek nog even wachten. Ook wachten we nog in spanning op het lijsttrekkerschap van de VVD.

Verschillende partijen hebben een uitgesproken visie over hoe Nederland zich in Europa moet gedragen. Partijen moeten zich buigen over de vraag hoe zij voldoende, passende woningen voor iedereen gaan realiseren. Ook is de nieuwe regeerperiode een kans, die vele partijen lijken aan te willen grijpen, om het fiscale stelsel op de schop te gooien. En last but not least zullen duurzaamheid en milieu terugkomen in veel thema’s: van landbouw tot economie en van mobiliteit tot afvalverwerking.

Maar wat ook al zeker is: deze verkiezingen zullen anders zijn dan hiervoor. Dat is compleet te wijten aan de coronacrisis. Politieke partijen zullen creatiever moeten zijn om hun achterban te bereiken en campagne te voeren. Daarbij zal ook de gevestigde orde, de traditionele middenpartijen, een stapje extra moeten zetten om weerstand te bieden aan de opkomende populistische partijen. Er zullen creatieve ideeën komen, out-of-the-box samenwerkingen en nieuwe manieren om de kiezer te bereiken.

De tactiek om de informatiestroom bij te houden

De gevolgen en uitkomsten van het komende half jaar, zijn essentieel voor de opvolgende vier jaar. En tegelijkertijd begrijpen wij dat je niet elk partijcongres kunt bijwonen of alle honderden pagina’s aan verkiezingsprogramma’s gaat doorlezen. Toch is die informatie dé sleutel tot jouw public affairs strategie. Zonder die informatie weet je niet aan welke knoppen je moet draaien de komende maanden. De informatie geeft de richting aan en is het politieke kompas. Zorg dat je op de hoogte bent van de speerpunten van iedere partij. Zo ben je voorbereid op het regeerakkoord en kan je tijdig inspelen op de ontwikkelingen. Met onze Verkiezingsmonitor ontvang je alle informatie over kandidatenlijsten, lijsttrekkers en verkiezingsprogramma’s.

Met een monitor op maat ontvang je alle informatie over de thema’s die voor jou relevant zijn. Zo mis je niks van de ontwikkelingen in politiek, ambtelijk en het maatschappelijk middenveld. En houd jij meer tijd over voor de strategische keuzes!

Meer weten?

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Tweede Kamerverkiezingen? Bekijk hier meer informatie over de Verkiezingsmonitor.

Lees hier meer over de Stakeholder Intelligence Monitor.

Voor meer informatie, neem contact op met Gijs Petter via [email protected] of via 06 30 41 32 62.

Ook interessant om te lezen