MotieMachine: stemgedrag Kamerleden voorspellen met AI

Wepublic heeft een MotieMachine gebouwd om het stemgedrag van Tweede Kamerleden te voorspellen. Met een accuraatheid van bijna 80% kan de tool voorspellen of een motie wordt aangenomen of verworpen. Dit kan door kunstmatige intelligentie en de open data van de Tweede Kamer. “Hiermee hebben we de eerste stap gezet in het onderbouwen van ons politieke instinct met harde data”, aldus Maaike van Hooidonk (partner Wepublic).

Het is heel simpel: je gaat naar motiemachine.nl, je vult de motietekst in en het Tweede Kamerlid dat de motie indient en de machine berekent de kans van slagen. Een aantal factoren bepaalt of de motie wordt aangenomen of niet. Zo heeft elk Kamerlid een effectiviteitsscore (% aangenomen moties/ingediende moties), zijn partijen met veel zetels logischerwijs succesvoller en zijn jonge Kamerleden en lang-zittende Kamerleden beter in staat hun moties aangenomen te krijgen. “Wij denken dat bijvoorbeeld lobbyisten, journalisten of medewerkers in de Tweede Kamer onze MotieMachine heel handig kunnen inzetten”, geeft Mark van den Anker (partner Wepublic) aan.

Techniek

Het vertrekpunt voor de MotieMachine is de open data van de Tweede Kamer uit de kabinetsperiode’s Balkenende IV en Rutte I, II en III. Op basis van deze data is Wepublic gaan analyseren welke significante drijfveren voorspellen of een motie wordt aangenomen of verworpen. Hiervoor onderzocht Wepublic bijna 12.000 moties. Met deze drijfveren zijn ze een model gaan trainen op basis van kunstmatige intelligentie. Het model leert continu bij doordat de meest actuele moties uit de Tweede Kamer ingelezen en beoordeeld worden. Zo wordt het model steeds accurater en valt beter te voorspellen wat de uitkomst van een stemming wordt. Bedenkers Van Hooidonk en Van den Anker hopen de komende tijd nog verdere stappen te zetten in het voorspellen van gedrag van Kamerleden.

Leuke lijstje

Door de analyse van de data kon Wepublic ook een aantal interessante lijstjes opstellen. Zo is Carla Dik-Faber (CU) de meest effectieve parlementariër met 119 ingediende en aangenomen moties in het huidige kabinet en Machiel de Graaf (PVV) het minst effectieve Kamerlid met 64 ingediende moties waarvan er geeneen werd aangenomen. ChristenUnie blijkt sowieso de partij te zijn die de meeste moties aangenomen krijgt, en SGP de oppositiepartij die dit voor elkaar krijgt. Kamerleden tussen de leeftijd van 40 en 54 jaar zijn het meest succesvol op dit vlak. Vrouwen zijn beter in staat een motie aangenomen te krijgen dan mannen, blijkt op basis van de analyse. Dit is een kleine greep uit de inzichten die Wepublic op wist te doen door in de data te duiken.