Het belang van een blik op Europa: informatie is geld waard

Het was ‘het moment van Europa’ gisteren, aldus de Europese Commissie. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde gisteren het herstelpakket van de EU voor de ‘volgende generatie’ (Next Generation EU) en het aangepaste werkprogramma van de Commissie. Dit pakket moet zorgen voor duurzaam, gelijk, inclusief en billijk herstel voor alle lidstaten.

Het budget van Europa: Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Dit pakket vormt de basis voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese begroting voor de periode 2021-2027. Een groot onderdeel van het MFK bestaat uit de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans. De Green Deal richt zich op een meer circulaire economie, het uitrollen van projecten op het gebied van hernieuwbare energie (waaronder waterstof), het vergroenen van vervoer en logistiek en het versterken van het Fonds voor een rechtvaardige transitie om omscholing te ondersteunen.

Voor Nederlandse provincies, gemeenten, regio’s, bedrijven en organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid biedt het MFK veel kansen. Ook kunnen middelen uit de Green Deal worden ingezet voor de maatregelen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. Het is van belang om te beseffen dat er ook Europees geld in Nederland terecht komt, en dat organisaties hier aanspraak op kunnen maken.

Daarnaast bevat het MFK ook andere Europese fondsen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook deze fondsen bevatten geld dat jouw organisatie kan helpen. Daarom is het juist nú essentieel om goed geïnformeerd te zijn over wat er in Europa gebeurt. Het komende half jaar zal voornamelijk gaan over hoeveel geld uiteindelijk naar elke lidstaat – dus ook Nederland – gaat.

Iedereen wil invloed in Europa

Het herstelfonds en het MFK zijn nog niet officieel vastgesteld. De Europese Commissie heeft nu het voorstel gepubliceerd, waarna het Europees Parlement en de Europese Raad ook nog een standpunt zullen innemen. Het debat moet dus nog officieel gevoerd worden, maar dat betekent niet dat het debat al is losgeslagen achter de schermen.

Elke speler in Europa zal zijn/haar best doen om onderdeel uit te maken van het debat. Maar dan dient men wel op de hoogte te zijn van wat er gebeurt in Europa. Informatie is in dit geval – letterlijk – geld waard.

Wepublic helpt je daarbij. Met onze Europese monitor ben je altijd op de hoogte over wat er in Brussel gebeurd. Deze monitor is compleet gericht op ontwikkelingen op het Europees gebied van maatschappij, politiek en stakeholders. Hierdoor krijg je als eerste inzicht in wat er gebeurt op Europees niveau. en kan je als organisatie ook inschatten waar jouw kansen liggen voor de komende periode.

Interesse? Je krijgt de Europese monitor gratis 14 dagen op proef. Klik hier om deze aan te vragen of neem contact op met Gijs Petter ([email protected] / 06 30 41 32 62).