Goed voornemen? Ga stemmen!

Voor de Wepublic Verkiezingsmonitors over de Provinciale Statenverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen schrijft iedere week een Wepublican een column vanuit zijn of haar perspectief. Ditmaal de beurt aan Mirthe de Boer.

Het nieuwe jaar is weer begonnen: de kersttijd is voorbij, de goede voornemens bedacht en misschien alweer verbroken. Voor veel mensen een moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd en waar hopen we op in 2019?

Niet ongewoon tijdens de feestdagen is een stevige politieke discussie. Maar zou het deze kerst ook zijn gegaan over de aankomende Provinciale Statenverkiezingen? Op 20 maart stemmen we over zaken die ons allemaal direct aangaan: de indeling van onze leefomgeving, de manier waarop we van A naar B komen en waar we kunnen wonen of recreëren. Dit zijn onderwerpen die op het eerste gezicht minder politiek gekleurd lijken en meer te maken hebben met onze alledaagse beslommeringen. Waarschijnlijk niet de meest populaire issues om te bespreken tijdens een gezellig diner. Maar ook binnen deze kwesties kunnen de meningen erg uiteenlopen.

In veel huishoudens zal tijdens een van deze diners hert op het menu hebben gestaan. En dan is het bruggetje naar de Oostvaardersplassen snel gemaakt. Het afgelopen jaar hebben we gezien wat een commotie het plan van de provincie Flevoland om edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten, heeft veroorzaakt. De afgelopen winter stierf bijna 60% van de edelherten in dit gebied vanwege voedseltekort. Daarop werd besloten dat een deel van de edelherten moest worden afgeschoten, om de dieren uit hun lijden te verlossen. Beleid dat zorgde voor fel protest. Een grote groep mensen vond dat de grazers bijgevoerd moesten worden en noemde het afschieten barbaars.

Bedreigingen, protestacties en het bijvoeren van de dieren volgden op deze verontwaardiging. Ruim honderd actievoerders hielden een mars richting het provinciehuis van Flevoland. Dit terwijl het bestaan van het provinciehuis bij veel mensen waarschijnlijk niet eens bekend is. Burgers voelen zich, zeker bij maatschappelijk bewogen thema’s, wel degelijk betrokken bij provinciaal beleid en hebben hier ook invloed op. De provincie Flevoland zwichtte uiteindelijk voor de druk, besloot de dieren bij te voeren en stelde een commissie in.

Toch blijven opkomstcijfers tijdens de verkiezingen doorgaans laag. En dat terwijl de onderwerpen waarover we stemmen (o.a. ruimtelijke ordening, milieu, natuur, energie en cultuur), wel degelijk een ideologische component hebben. Slimme campagnes van regionale politieke partijen moeten duidelijk maken wat het belang is van deze verkiezingen voor burgers. Provincies zelf proberen ook de verkiezingsopkomst te bevorderen en mensen bewust te maken van de relevantie van de verkiezingen.

Want het lijkt misschien een ver-van-je-bed-show, uiteindelijk hebben we allemaal te maken met onze omgeving. Laten we hopen dat deze politieke betrokkenheid dit jaar verder reikt dan de mooi gedekte kersttafel en resulteert in een hoge verkiezingsopkomst. Dat lijkt mij in ieder geval een heel mooi voornemen.

Ook een Wepublic Verkiezingsmonitor om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de Provinciale Statenverkiezingen of de Europese Parlementsverkiezingen?

Klik hier voor meer informatie.