Geen intelligence, geen zuurstof

We weten het allemaal: meer weten dan de ander geeft je een voorsprong en dus een steviger positie. Dat geldt voor organisaties, voor teams, voor professionals. Inzicht is een kritische succesfactor geworden. Als bureau hebben we dan ook enkele jaren geleden besloten maximaal in te zetten op intelligence. Intelligence is niet zomaar informatie. Het is informatie die relevant en verrijkt is. Het is zuurstof.

Wat is nou relevante informatie?

Informatie vind je en krijg je overal. De hoeveelheid informatie die je dagelijkse krijgt is immens. Zo schatten we zomaar in dat 90% van de digitale nieuwsbrieven die je krijgt maar ook 90% van de twitter-berichten die je leest, puur en alleen informatie is. Maar wat is nou relevante informatie? Wat niet? Kunnen we wat met die informatie? Wat betekent het? Hoe kunnen we er ons voordeel mee doen? Daar ligt de uitdaging. En daar kunnen communicatie- en PA-managers in onze ogen steeds meer het verschil mee maken. Snel beschikken over intelligence, dezef snel op waarde kunnen schatten en vervolgens op scherpe wijze koppelen aan de dagelijkse praktijk.

Intelligence is dus handelswaar. Zeer waardevolle handelswaar. Wij leveren veel van onze klanten – al dan niet via onze Stakeholder Intelligence Monitor – voortdurend stakeholder intelligence. Intelligence die onze klanten op hun beurt weer gebruiken om voor hun eigen organisatie van waarde te zijn. Onze intelligence versterkt hun adviezen, verrijkt het interne gesprek en verbetert besluitvorming.

Intelligence is als zuurstof. Je zet de ramen open, haalt frisse lucht binnen. Steeds meer executives weten dat ze onvoldoende begrijpen wat er speelt in de maatschappij. Dat ze onvoldoende kennis hebben van hun stakeholders. En ze beseffen dat draagvlak bij en dialoog met stakeholders essentieel is voor het succes van hun organisatie. Ze weten het, maar toch … er wordt nog onvoldoende naar gehandeld. Te weinig zuurstof. Een gemiste kans.

Investeren in intelligence

Waarom loont investeren in intelligence? Onze klanten geven de volgende redenen:

  • Slimmere besluitvorming. Intelligence is waardevolle input voor besluitvorming. Met relevante inzichten, andere perspectieven kunnen betere besluiten worden genomen.
  • Meer credits bij stakeholders. Intelligence versterkt de relatie met stakeholders. Het helpt je te begrijpen wat er speelt, wat de belangen van de ander zijn. Intelligence maakt je sensitiever.
  • Meer grip op issues. Intelligence helpt je een beter beeld te vormen van hoe issues zich ontwikkelen. En biedt handvatten om proactief te kunnen handelen.
  • Uit je ‘bubble’. Intelligence helpt je om boven de materie uit te stijgen en de grotere ontwikkelingen te volgen. Het geeft je nieuwe inzichten en biedt andere perspectieven. Zuurstof dus.
  • Vergroten van communicatie-impact. Met intelligence maak je slimmere, beter onderbouwde keuzes. En het geeft je dus ook nog eens een steviger positie intern.

Investeren in zuurstof

Wij zien het als een deel van onze opdracht om onze klanten te helpen om de brij aan informatie die voorhanden is te doorgronden. Om het relevante eruit te filteren en er een handelingsperspectief aan te koppelen. Maar we staan pas aan het begin. Met onze Stakeholder Intelligence Monitor hebben we inmiddels een stevige positie. Wij pakken zeker door, ook met andere tools en producten. U ook?

Dit blog is geschreven door Maaike Hellingman-van Hooidonk en Frank Körver.

Meer weten over onze politieke monitor? Kijk op onze website.