Focus, en houd vol: sleutel tot succes voor lobby van kleine gemeenten

(Leestijd: 3 minuten)

Kleine gemeenten: focus als sleutel tot succes. “Onze wereld zal in de toekomst hoofdzakelijk om informatie draaien! Informatieverwerkende beroepen zijn de toekomst.” Dit hoorde ik mijn vader 15 jaar geleden al zeggen. Tegenwoordig is gerichte informatievoorziening essentieel als je iets in het publieke domein voor elkaar wilt krijgen.

Om als kleine gemeente op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen, wordt er vaak ingezet op informatievoorziening via de VNG of provincie. Een snelle en gerichte informatievoorziening is niet meer weg te denken uit het politieke en maatschappelijke speelveld.

Dat betekent echter niet dat je een grote speler moet zijn om een weg te kunnen banen in de wirwar van de Haagse en Europese politiek. Om politiek beleid te beïnvloeden of te participeren in Europese projecten, moet je als kleine gemeente een goede focus plaatsen, invloed en impact in kaart brengen door de kernkwesties te prioriteren en sterke coalitiepartners zoeken.

Stap 1: Focus en monitor

Breed is de vijand van inzicht. Focus. Wees niet te bang om andere maatschappelijke ontwikkelingen links te laten liggen. De omliggende, grotere gemeenten kunnen zich veroorloven om meer maatschappelijke kwesties op te pakken. Zelfs kleine gemeentes kunnen veel bereiken op Nederlands of zelfs op Europees niveau, zolang een gemeente helder inzicht heeft in de het speelveld en de issues.

Consistent monitoren van het publieke domein is daarbij essentieel. Wees uitermate goed op de hoogte van wat er binnen het focusgebied speelt en zorg dat je zo op het juiste moment inspringt. Door de situatie continue te monitoren, verzekert een gemeente dat op tijd kansen en risico’s worden gesignaleerd en gepakt of afgewend.

Stap 2: Weeg issues binnen het focusgebied af

Durf gewicht toe te kennen aan kwesties. Een instrument om issues af te wegen is bijvoorbeeld een heat map. Een heat map laat de issues zien waar het echt om gaat en waar de focus moet liggen. De gemaakte afweging tussen issues uit de heat map vormen de leidraad van de daaropvolgende strategie. Het gaat om de eigen invloed en de impact op de organisatiedoelstellingen.

Stap 3: Krachten bundelen

Omvang zegt niet alles. Met goede coalitiepartners kun je heel ver komen. Het is mogelijk om op zowel Nederlands als Europees niveau als gemeente samen te werken met andere gemeenten via coalitievorming in (kennis)netwerken en cofinanciering. Door actief samen te werken met sterke partners ontstaat er een groter draagvlak binnen het project. Coalities zijn niet altijd gericht op financiering binnenhalen. Kennisdeling, best practices of adviezen kunnen centraal staan in de samenwerking.

Tot slot, houd vol. Goed monitoren van het publieke domein is niet alleen belangrijk tijdens de voorbereiding van een project of strategie maar ook gedurende het verloop. Blijf continu op de hoogte van veranderende politiek-maatschappelijke omstandigheden en weet wanneer je de strategie moet bijschaven. Zo kun je als stakeholder van klein formaat, een grote impact maken.

Meer informatie over lobby voor gemeentes? Of hoe je de politiek écht goed in de gaten kan houden? Neem dan contact op met Katinka Eetgerink via [email protected].

Wat je misschien ook interessant vindt