Hoe de Coronacrisis impact heeft op je strategie. Van overleven, naar overdenken en nu: overschakelen

(Leestijd 2 minuten)

Samen met 250 bedrijven, groot en klein, tekenden wij met Wepublic het Green Recovery Statement. Daar ben ik trots op. Met het Green Recovery Statement roepen bedrijven de overheid op om duurzaamheid en inclusiviteit als hoeksteen te nemen bij het herstel van de economie.

Lees hier waarom het nu tijd is voor een duurzame strategie en waarom juist jij als public affairs- en communicatieadviseur hiermee bezig moet zijn.

Corona heeft op meerdere manieren grote impact op jouw organisatie.

We gingen van overleven, naar overdenken en nu naar overschakelen.

De Corona reset kan leiden tot een versnelling van de trend van veel bedrijven naar duurzaamheid. Laten we niet wachten op de volgende crisis om te handelen. Van shareholderkapitalisme naar stakeholderkapitalisme.

Overleven. De acute crisis doorkomen.

Aan het begin van de crisis leek er geen ruimte meer te zijn op de politieke agenda voor natuur en klimaat. De aandacht verschoof naar het overleven; organisaties stelden duurzame campagnes uit en schoven duurzame doelstellingen naar de achtergrond. Ook de overheid erkent de overlevingsmodus waar het bedrijfsleven in zit, en stelt dat de CO2-heffing “de eerste jaren tot nagenoeg geen lasten voor het bedrijfsleven zal leiden” en daarmee dus deels wordt uitgesteld.

We moesten kijken naar hoe de organisatie kan blijven bestaan, hoe we praktisch zorgden dat de medewerkers konden blijven werken en hoe we de financiën op peil hielden.

De acute crisis, veroorzaakt door de pandemie, is voor een groot deel van de bedrijven voorbij.

We zijn nu overgegaan naar een andere soort, meer structurele crisis.

Overdenken. De status quo is onhoudbaar.

Corona liet ons zien dat de status quo onhoudbaar is geworden. Het hield ons een (keiharde) spiegel voor. Het zette organisaties op scherp en toonde de ruwe kanten van onze maatschappij. Zo bepaalt de sociaaleconomische positie van de persoon hoe erg de Coronacrisis voelbaar is.

De impact van de crisis wordt oneerlijk verdeeld en raakt juist diegenen die al in een moeilijkere situatie zitten harder.

De crisis dwingt ons om te veranderen.

Corona vraagt om innovatie en inventiviteit. Deels om te blijven bestaan en deels omdat we fundamenteel nadenken over de purpose van de organisatie. We kregen meer oog voor natuur en meer waardering voor zorg, onderwijs en saamhorigheid. Door de lege snelwegen, lagere CO2-uitstoot en solidariteit naar kwetsbare groepen zagen we dat het ook anders kan.

We moeten strategische keuzes maken waarbij het traditionele economisch model van profit (winstmaximalisatie) wordt gekoppeld aan oog voor people en planet. En vervolgens het belangrijkste: er moet gehandeld worden naar deze strategische keuzes.

Overschakelen. Never waste a good crisis.

We krijgen de kans het over te doen. De samenleving die we kenden werd abrupt stil gezet en kan weer worden opgebouwd.

De hamvraag is: hoe willen we dat de samenleving wordt opgebouwd? Gaan we terug naar het oude of bouwen we aan iets nieuws?

De 250 bedrijven die het Green Recovery Statement ondertekenden, roepen de overheid op om bij het herstel van de economie duurzaamheid en inclusiviteit als hoeksteen te nemen.

De investeringen uit nationale en Europese herstelplannen moeten ertoe leiden dat we de duurzame doelstellingen en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord behalen. We hebben de kans gekregen de economie zodanig in te richten dat het duurzaam en toekomstbestendig wordt. We hebben de kans om niet terug te gaan naar de bruine economie, maar om nu de trend richting groen door te zetten en te versnellen.

Die organisaties die de luxe hebben om te overdenken, moeten nu de verantwoordelijkheid nemen om over te schakelen.

En nu? Waarom moet jij dit weten?

 1. De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn al langer de taal van plannen en rapportages van organisaties in jaarverslagen en jaarplannen. Nu wordt het tijd om ook de SDGs centraal te stellen in de strategie en aan de slag te gaan met de maatschappelijke bijdrage van jouw organisatie. Ga na wat jouw organisatie bijdraagt aan people en planet.
  Een krachtige public affairs- en communicatieadviseur is daarbij essentieel. Als adviseur moet jij het vertellen en laten zien aan de buitenwereld en intern de kritische vragen stellen wanneer de strategie niet aansluit bij de buitenwereld. Je hebt de taak om van buiten naar binnen te halen, en de spiegel voor te houden.
  En dialoog te stimuleren.
 2. Het wordt nationaal en internationaal één van de belangrijkste lobby dossiers van de komende jaren. Er wordt volop gelobbyd voor een duurzaam herstel. Op nationaal niveau is het Green Recovery Statement nog maar het begin. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen maart volgend jaar zal hoog op de politieke agenda staan hoe we uit deze crisis willen komen. Ook is het onvermijdelijk dat de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s aanpassen aan de nieuwe realiteit.
  En ook de Europese verordening over groene investeringen zal nationaal en Europees de gemoederen gaan bezig houden. Deze verordening zorgt ervoor dat inzichtelijk wordt hoe groen investeringen écht zijn, en moet een einde maken aan greenwashing.Onze buurlanden pleitten al eerder voor een “future-friendly Germany” of om “to build back a better UK”.
  De Europese lobbyisten hebben al enige tijd hun handen vol aan de Green Deal: de roadmap naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Deze strategie wordt nog eens versterkt door de EU Recovery package waarmee we volgens Von der Leyen, president van de Europese Commissie, gaan investeren in onze toekomst.
 3. Door na te denken over de maatschappelijke bijdrage van je organisatie, ben je reputatie risico’s voor en kan je kansen verzilveren. Over een paar weken, maanden of jaren kijk je terug op deze periode. Dan stelt men de vraag: wat deed jij? Heb je een positieve bijdrage geleverd en je best gedaan om er wat beters van te maken?
  Door de strategie in deze context te plaatsen bouw je aan je toekomstige reputatie.
  Nu is het tijd om kleur te bekennen en aan je duurzame strategie te bouwen.

 

 • Weten hoe je keuzes maakt om tot een duurzame lange termijn strategie te komen? Wij gaan hier graag met je over in gesprek! Neem contact op met Robin Beentjes.
 • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Tweede Kamerverkiezingen met onze Verkiezingsmonitor.
 • Inzicht krijgen in je reputatie of een specifiek issue? Lees meer hierover via onze Issue Tracker.